• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Doğu Bizans Kapısı

Doğu Bizans Kapısı

        M.S. 395–396 yılında Roma İmparatoru I. Teodosius (378–395) ve Arcadius’un (395–408) Pers (Sasani) tehdidine karşı aldığı karar doğrultusunda, Batı Anadolu kentlerinin etrafı sur duvarlarıyla çevrilmiştir. Bu karar gereği Laodikeia antik kentinin de etrafı bir sur duvarı ile çevrilmiş ve kentin ana caddelerinden biri olan Suriye Caddesi üzerine giriş kapısı inşa edilmiştir. Bulunduğu yön doğrultusunda “Doğu Bizans Kapısı”olarak adlandırılan giriş kapısının her iki yanında savunma ve gözetleme amaçlı kare planlı kuleler yer almaktadır. Bu inşada Roma Dönemi’ne ait yapıların mimari blokları kullanılmış olup, sağlamlığı artırmak amacıyla büyük boyutlu mermer mimari bloklar kapı girişinde ve duvar içlerinde devşirme olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu planı tam olarak belirlenebilen Doğu Bizans Kapısı’nın iki giriş kısmına sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha dar olan kuzeydeki giriş olasılıkla yayalar için oluşturulmuş, ana giriş ise daha çok araba geçişlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Doğu Bizans Kapısı’nda yapılan çalışmalar sonucu yapının planı tam olarak belirlenmiş ve kullanım aşamaları da tespit edilmiştir. Buna göre sur duvarı M.S. 395–396 yılında alınan kararın akabinde inşa edilmiş ve M.S. 7. yy. başında yaşanan deprem sonucu kentin terk edilişine kadar kullanım görmüştür. Sözü geçen bu iki zaman dilimi arasında çeşitli tamiratlar geçirmiştir. 2006 yılı Doğu Bizans Kapısı kazıları, Laodikeia antik kentinde ilk kez Roma öncesine tarihlenen bir villanın kalıntılarının da tespit edilmesini sağlamıştır. Çalışmalar, M.S. 1. yy.dan başlamak üzere kentin terk edilişi olan M.S. 7. yy. başlarına kadar bu alandaki kullanım aşamalarını da ortaya çıkarmıştır.

Bizans Nymphaeumu

      Doğu Bizans Kapısı, Kuzey Kulesi’nin kuzey duvarının dış kısmında yapılan çalışmalarda, kuleye bitişik Bizans Dönemi’ne ait nymphaeum yapısı açığa çıkarılmıştır. 2006 yılında yapının sadece havuz kısmının bir bölümü ve ön cephe duvarlarının üzeri açılarak planı belirlenmiştir. Nyphaeumun doğuya bakan ön cephesinde üç niş yer almaktadır. Havuzun duvarları ise içte çift kademe yapılmıştır. Duvarlar çay taşları ve tuğla plakalar ile örülmüş, en üst seviyedeki duvarların üzerine tuğla plaka kaplamalar yapılmıştır.Güneybatı köşeden itibaren zemin seviyesine yakın bölümlerde korunabilen harçlı kısımlar sağlamlaştırılmıştır.Ana havuzun zemini de tuğla plakalarla kaplanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda, nymphaeumun güneydoğu köşesinden başlayan ve yapı ile bağlantısı olduğu anlaşılan basamaklı bir bölüm açığa çıkarılmıştır. Yapının tamamının açılması ise 2007 yılı kazı sezonu programına dâhil edilmiştir.