• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Asopos Tepesi 1-2

  2007, 2008, 2010, 2011 yıllarında Asopos Tepesi I’de gerçekleştirilen kazı çalışmalarında elde edilen veriler göz önüne alındığında höyükten sınırlı bir biçimde bilgi alınabilmiş, Kalkolitik tabakanın geniş bir alanda incelenebilmesi amacıyla 2013 yılı G3-G4 açması çalışmalarınına başlanmıştır.

  G3-G4 açması genelinde seviye inilerek, Kalkolitik tabaka geniş bir alanda incelenmiştir. Kalkolitik tabakada, olasılıkla burada yarı göçebe toplulukların kısa süreli iskan etmesinden dolayı geniş çaplı mimari unsurlara ulaşılmamış olmakla birlikte, çok sayıda büyük bölümü kaba mal grubu içerisinde ele alınabilecek seramik parçaları bulunmuştur. Açma genelinde Kalkolitik Döneme ait tabakanın sonlanması ve ana kayaya ulaşılmasıyla çalışmalar sonlandırılmıştır.

  G3-G4 açmasında 2013 yılında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda; Geç Roma Dönemi (Tabaka I), Hellenistik Dönem (Tabaka III), Orta Tunç Çağı (Tabaka VI a–b) ve Kalkolitik Dönem (Tabaka VII) tabakalarına ulaşılmıştır.

 

Koruma Çalışması

  2013 yılında Asopos Tepesi I’de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yanı sıra höyükte koruma önlemleri alınmıştır. Kazı açmalarına ait kesitlerin yağmur aşındırılmalarıyla zarar görmemesi için kum çuvalları kullanılarak güçlendirme yapılmış ve yağmur kanalları oluşturulmuştur. Açma içlerinde açığa çıkarılan ve çeşitli evrelere ait olan temel duvarlarından çökme tehlikesi olanları kazıdan çıkan özgün taşlarla temel diplerinden desteklenmiştir. Yine aynı duvarlara ait taş örgülerin bozulmasını engellemek için duvar üstleri bir sıra kum çuvalıyla örtülmüştür. Bunun yanı sıra kazı alanlarında açığa çıkan ocak ve işlik alanlarının korunması için, kazıdan çıkan amorf tuğlalarla lokal setler yapılıp, söz konusu set içlerinin kazı toprağı kullanılarak doldurulmasıyla koruma paketleri oluşturulmuştur.

 

 laodikeia   laodikeia


 laodikeia   laodikeia