• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey Tiyatrosu

   Yapı, Lykos Ovası’na bakmakta olup, topografyaya uygun şekilde yamacın oyulmasıyla kuzeydoğu yönlü olarak M.S. 2. yy. da yapılmıştır.
    2009 sezonunda yapılan temizlik ve sondaj çalışmaları sonucunda üst caveanın 15 geçiş alanı ile 16 kerkidese, alt caveanın ise 8 geçiş alanı ile 9 kerkidese ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu haliyle de tiyatronun seyirci tribünü (cavea) plan bakımından yarım daireyi aşmakta olup, çapı 112mdir. Yapılan çalışmalarda üst caveada en alt ayak koyma yeri ile beraber 27, oturma sırası olarak 26; alt caveada ise ayak koyma yeri ile 24, oturma sırası olarak 23 basamak tespit edilmiştir. Yapı, yaklaşık antik dönem için 12.000 oturma kapasitesine sahiptir. Kuzey Tiyatrosu, sürekli yapılan tamiratlarla, M.S. 7. yy.ın başında meydana gelen büyük depreme kadar kullanılmıştır. Bundan sonra ise kentin terk edilmesinin ardından yapı, taş ocağı olarak kullanılmış ve oturma basamakları sökülerek tahrip edilmiştir. Bu tahribatlar, yoğun bir şekilde alt caveadan orkestraya inildikçe artmaktadır. 2009 kazı sezonunda, batı alt cavea 3. kerkides son oturma sırası ve aynı hizada yer alan orkestra orthostat blokları arasında sondaj çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda alt cavea ile orkestra podyumu arasında bir gezinti alanı daha açığa çıkarılmıştır. Kalıntılardan orkestra orthostatların yüksekliğinin 2.70m olduğu anlaşılmıştır. Tiyatroda ortaya çıkarılan basamaklar üzerinde çok sayıda, numaralandırmayla ilgili ve oturma sıralarının kimlere ait olduğunu gösteren Grekçe yazıtlarla tespit edilmiştir. Bazı oturma basamaklarında bulunan christogramlar ve Hıristiyanlıkla ilgili çeşitli yazıt ve işaretler, tiyatronun Erken Bizans Dönemi’nde hala kullanıldığını göstermektedir. Tiyatronun doğu yanında güneşten koruyan ve ses yankılanmalarını önleyen tente iplerinin bağlandığı direklerin geçki blokları (velum) tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan arkeolojik verilerle yapının değişik tamiratlarla M.S. 2. yy.dan M.S. 7. yy.a kadar kullanıldığı anlaşılmıştır.