• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Laodikeia Kilisesi Çalışmaları ve Koruma Çatısı

     Laodikeia Kilisesi Büyük Constantinus (MS. 306-337) zamanına tarihlenen özgünlüğü bozulmamış önemli bir dinsel yapıdır. Kilisenin koruma çatısının yapımı Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile birlikte hazırlanan GEKA projesiyle bitirilmiştir.  Yapı içinde halen sürdürülen derz dolguları, mozaik ve opus sectile döşemelerdeki restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kilisede projesi hazırlanan çelik-tamperli camlı yürüme yolu Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından ihaleye verilmiş yapılma aşamasında olup, tamamlandıktan sonra yapı ziyarete açılabilecektir.