• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Asopos Tepesi 1-2

   Asopos Tepesi 2010 yılı kazı çalışmaları, 1 ve 2 no.lu tepe konilerinde oluşturulan iki açmada devam etmiştir. Asopos Tepesi 1’de çalışılan yeni açmada önceden varlığı bilinen Geç Roma Dönemi tabakalarının devamı bulunmuştur. Bununla birlikte bu açmada çanak çömlek verileri bilinen ancak şimdiye kadar hiçbir tabakası bulunmamış olan Demir Çağ’a ait iki farklı mekâna ait duvarlar ve bu mekânların tabanları in situ buluntular ile birlikte bulunmuştur. Elde edilen bu yeni veriler yerleşimde varlığı bilinen ancak mimari bulgular ile ispatlanmamış olan Demir Çağı sürecini ve evrelerinin ortaya konulmasını sağlamıştır.

   Asopos Tepesi 2’de 2008 yılında çalışılmaya başlanan açmanın kazı çalışmalarına, bu yıl da devam edilmiştir. Bu alanda 2009 yılında tespit edilen Roma Dönemi yapı kompleksine ait mekanlarının devamı açığa çıkartılmıştır. Roma Dönemi mekanlarının yanı sıra Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’nde kullanılan işliğin devamı bulunmuştur. Geç Tunç Çağ’a ait zayıf mimarinin bulunduğu açmada Orta Tunç Çağ’a tarihlenen duvarlar, bebek mezarları ve tam kaplar bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda ana kaya üzerinde az sayıda Kalkolitik Dönem çanak çömleği bulunmuştur. 2010 yılında devam eden kazı çalışmaları Asopos Tepesi 2’de iskânın Geç Kalkolitik Dönem’de başladığını yaşanan kesintilere rağmen Roma İmparatorluk Dönemi’nde sona erdiğini ortaya koymuştur.