• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları


Restorasyon ve Çizim Çalışmaları


2006 yılı Laodikeia kazılarında uzmanlarca farklı alanlarda temizlik, sağlamlaştırma, koruma, restorasyon, konservasyon ve çizim çalışmaları yapılmıştır.

A) Sıva ve mozaik sağlamlaştırma çalışmaları:

Doğu Bizans Kapısı, Kuzey Kule içinde açığa çıkarılan Roma Villası duvar kalıntılarının freskli duvar sıvalarının sağlamlaştırması ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Pithoslu Mekânda açığa çıkarılan duvar sıvaları ve freskler sağlamlaştırılmıştır. Tapınak A, Tonozlu Mekânın duvar sıvaları sağlamlaştırılarak sıva ile duvar arasındaki boşluklar temizlenmiş ve sıvı harç enjekte edilmiştir. Doğu Bizans Kapısı, Kuzey Kule ile sur duvarlarına bitişik yapılan Erken Bizans Dönemi Nymphaeum’unun duvar sıvalarının sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Güney Roma Villası’nda açığa çıkarılan iç avlu (atrium) ve 2 nolu mekânda açığa çıkarılan taban mozaiklerinin sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Suriye Caddesi, Güney portiği, dükkân girişi önünde çıkarılan mozaiğin sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bozburun Köyü’nde yapılan kurtarma kazısında açığa çıkarılan parça mozaik yerinden kaldırılarak kazı deposunda koruma altına alınmıştır.


B) Portik ve Tapınak A avlusu ile Bizans Nymphaeumunda yapılan sağlamlaştırma çalışmaları:

Suriye Caddesi, Güney ve Kuzey Portikleri üzerinde çıkarılan opus sectile döşemeler ile mermer döşemelerin sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
Tapınak A, Cadde Portiği üzerinde yer alan döşemelerin sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Tapınak A, avlusu içinde açığa çıkarılan mermer döşemelerin sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Doğu Bizans Kapısı, Kuzey Kule ile sur duvarlarına bitişik yapılan Erken Bizans Dönemi Nymphaeum’unun duvar ve duvar üstü tuğla sağlamlaştırmaları yapılmıştır.


C) Taş restorasyonları:

Kazılarda ortaya çıkarılan sütun, kaide, başlık, arşitrav-friz gibi mermer mimari elemanların kırılmış olan küçük parçaları yerinde yapıştırılmıştır. Mermer heykel, kabartma ve başların parçalarının restorasyonları yapılmıştır.


D) Küçük eser restorasyonları:

Kazılarda bulunan ve parçaları birleşebilen, tabak, kâse ve testilerin parçaları restore edilmiştir. Kazılarda çıkarılan metal eserlerin temizlikleri yapılmıştır. Kazılarda çıkarılan kemik objeler ve sikkelerin temizlik çalışmaları yapılmıştır.


E) Çizim çalışmaları:

Kazısı yapılan; Suriye Caddesi, Doğu Bizans Kapısı ve Kuleler, Merkezi Hamam, Güney Roma Villasının 1/50 ölçekli taş planları yapılmış, Total Station ile tüm alanların teknik çizimleri yapılmıştır. Kuzey Nekropolünde açığa çıkarılan kiremit çatma, lahit teknesi ve tonozlu mezarların buluntulu planları çizilmiştir. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramiklerin çizimleri yapılmıştır.