• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güneybatı Köşe


  2011 yılı itibariyle dikdörtgen planlı olan Kuzey (Kutsal) Agora (265x128 m.)’da  yaklaşık dört metre dolgu toprağının varlığı tespit edilmiştir. Bu alandaki çalışmaların amacı; Agoranın güneybatısında en yüksek kota (289.49 m.) sahip bu tepenin kazılarak
Güney ve Batı Portiklerin devamlarına ait sütunlu galerilerin tespit edilmesi, galeri önlerinde herhangi bir yapı kalıntısı olup olmadığının anlaşılması için sondajlar yapılması ve agoranın kullanım aşamaları, düzenlemesi ve tam planının ortaya çıkartılmasıdır.

  Tepe üzerinde öncelikle 5x5m. ebatlarında açılan üç sondajda -7 metrede- Batı Portik Sütunlu galerinin devamı ile agoranın mermer tabanına ulaşılmıştır. Sondaj çalışmalarında elde edilen veriler doğrultusunda ise kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Özellikle depremle sütunlu portik galerilerinin ve portik arka duvarının yıkılması arkasından alan terk edilmiş olup yaklaşık 1500 yıl boyunca yıkıntı üzerinde rüzgar ve bitki kalıntılarıyla süni tepenin oluşum katmanları tespit edilebilmiştir.

  Batı Portiğin güneyinde yapılan kazı çalışmalarında ise Batı Portik arka duvarına ait, 10.05 m. uzunluğunda, 1.50 m. genişliğinde ortalama 0.55x0.70 m. ölçülerinde traverten duvar sırası açığa çıkartılmıştır. Bu duvar, Doğu Portikte olduğu gibi kırma çatıyı taşıyan portik arka duvarıdır. Ayrıca duvarın batı dışında Batı Tiyatrosu ile bağlantılı olan yol aksı olabilecek yıkılmış sütun tamburları ortaya çıkartılmıştır. Portik arka duvarına ait traverten bloklar üzerinde yer yer harç izleri ve bazı bloklarda şeritler halinde sarı, siyah ve bordo renklerin yer aldığı freskler tespit edilmiştir.


laodikeia  laodikeia  laodikeia

laodikeia  laodikeia laodikeia

laodikeia