• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Güneydoğu Nekropolü Sondaj Kazısı


   
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Laodikeia antik kenti III. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde Çevre Yolu’nun güney tarafında yeni bir stadyum yapılabilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne Koruma Amaçlı İmar Planında kısmi değişiklik talebinde bulunulmuştur. Koruma Bölge Kurulunun aldığı 18.01.2019 tarih ve 9008 sayılı kararıyla modern stadyumun yapılması düşünülen yerde sondaj kazısının yapılarak sonucuna ilişkin ayrıntılı rapor ve teknik veriler Kazı Başkanlığından istenmiştir. Sondaj Laodikeia çevre yolunun güneyinde, Eskihisar Mahallesi sınırları içinde, III. Derece Arkeolojik Sit koruma alanında bulunmaktadır. İlgili kurul kararı gereği yeni yapılması planlanan stadyum alanında sondaj kazılarına karar verilmiş olup bu alanda yedi adet sondaj açılmıştır. Söz konusu alanda yapılan ikinci sondajda üst kodunda bir avlu duvarıyla çevrilen Tonozlu Hypoje Mezar tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda üç adet dikdörtgen şeklinde yapılmış kapak taşı ile kapatılan bir dromos ve dikdörtgen planlı mezar odasına ulaşılmıştır. Uzun süre kullanılan ve aile mezarı olduğu anlaşılan Tonozlu Hypoje Mezar içinde bir adet traverten Lahit, bir adet Örgü Tekne Mezar ve mezarın batı dışında, traverten Lahit’in alt kotunda Tonozlu Hypoje Mezarla bağlantılı olan bir Tuğla Örgü Tekne Mezar daha açığa çıkartılmıştır. Mezar odasının üst bölümünün tamamına yakını alanda yapılan tarımsal faaliyetler sonucu yıkılmış olup kuzey ve güney duvarda tonozun bir bölümü ile batı duvarda tonoz kilit taşı günümüze ulaşabilmiştir.  Ayrıca Tonozlu Mezarın kuzey tarafında ve bu mezardan daha üst kotta bir örgü tekne mezar daha tespit edilmiş olup bu mezar tamamen dağılmış olarak açığa çıkartılmıştır. Tonozlu Hypoje Mezar çevresinde tespit edilen kiremit parçaları bu nekropolde kiremit çatma ve torpido mezarların da olduğunu göstermektedir. Mezar kompleksi sikke ve seramik buluntularına göre erken MS 1. yy’dan 3. yy’a kadar sürekli kullanım görmüştür.
   Kazı çalışmaları sonucunda çıkartılan mezar kompleksiyle ilgili olarak Laodikeia Kazı Başkanlığınca hazırlanan yazı ve ekleri Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup rapora istinaden alana yeni bir stadyum yapılabilmesi için Koruma Amaçlı İmar Planı kısmi değişikliği talebi reddedilerek, mezar kompleksinin bulunduğu alan I. Derece Arkeoloji Sit yapılmıştır.