• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Laodikeia Kilisesi

   Bu alanda Naos Kuzey ve Güney Apsislerin içlerinde seviye indirme çalışmalarına devam edilmiş ve apsis tabanlarının opus sectile döşeme olduğu tespit edilmiştir. Kilisenin kuzey ve güney nefleri mozaik; orta nef, apsisler, prothesis ve diakonikon odaları ise opus sectile döşemeye sahiptir. Templon bölümünde yapılan çalışmalarda ise sunak masasına ait izler tespit edilmiştir. Laodikeia Kilisesi’nde söz konusu alanların kazısının da tamamlanması ile birlikte yapının tamamı ortaya çıkartılmıştır.

   Kazı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.04.2011 gün ve 3651 sayılı kurul kararı neticesinde Laodikeia Kilisesi’nde anastylosis ve kısmi restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde yapının üst örtüsünü taşıyan toplam 10 adet ayak, ayağa kaldırılmıştır. Bunun dışında, yapının duvarlarında yer yer korunabilmiş olan freskler, duvar kaplama harçları ve stabilitesini kaybetmiş olan duvar örgüsünde sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.