• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Merkezi Agora

       Mevcut Erken Bizans Dönemi’ne ait olan agoranın ortasında yer alan anıtın batı yanında yapılan sondajda, Roma Dönemi’ne ait olan ve Bizans tabanının 20 cm. altında orijinal mermer tabana rastlanmıştır. Böylece agoranın Merkezi Hamam yapısıyla bir bütünlük içinde Roma Dönemi’nde de kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.