• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

       2014 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 06 Ocak-30 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarında; Prehistorik Batı Nekropolü (Kandilkırı Yerleşmesi), C Yapısı (Apsisli Yapı), Stadyum Caddesi Batı Portik Dükkanları, Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik ve Güney Portik Avlu, Kiliseli Peristylli Ev, Laodikeia Kilisesi koruma çatısı için ayak çukur kazıları gerçekleştirilmiştir.
        2014 yılında anastylosis esas restorasyon çalışmaları; Efes Portikosu, Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik (havuz ve kanalizasyon kapakları) ve Güney Portik, Merkezi Agora Anıtı, S. Severus Nymphaeumu, Laodikeia Kilisesi, Caracalla Nymphaeumu, Tapınak A ve Avlusu (Geç Dönem Mekanları, Tonozlu Mekan), A Evi Sokaklarında ise restorasyon-konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kazı alanlarında çizim çalışmaları, 3D modelleme, depo çalışmaları (kataloglama, tasnifleme, çizim, birleştirme vb.) ile restorasyon laboratuvarda kırık mermer, pişmiş toprak, cam, metal eserlerde restorasyon-konservasyon çalışmaları ile küçük eser çizim çalışmaları yapılmıştır.
      Her yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan önce, 2014 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından antik kentin tamamını kapsar şekilde, kazı alanları, gezi güzergahları, kent yapıları, kazı evi ve deposu ile binaların etrafında yangın tehlikesine karşı ot ve bitki temizliği yapılmıştır.