• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey Bazilika

     İlk kez 2008 yılında başlayan Kuzey Bazilikası kazı çalışmalarının amacı; iki tiyatro arasında yer alan ve sadece apsisi algılanan yapının genel planını ortaya çıkarmak, kullanım aşaması ve değişikliklerini tespit etmek, bu sayede Anadolu’nun ilk Yedi Kilisesinden birine sahip olan kentte ziyaret edilebilecek bir dinsel mekân kazandırmaktır. Bu amaçla 2008 yılı kazı sezonunda çalışmalara GSS (Geographical Survey System-jeoradar) yöntemi kullanılarak yapının planını ortaya çıkarılmasıyla başlanmıştır.

     Yapı, konum olarak Kuzey ve Batı Tiyatroları arasında kalan ve Lykos Ovası’na bakan düzlükte, kente hâkim bir noktada traverten bloklardan doğu-batı yönlü olarak inşa edilmiştir. 2002 yılına kadar alanda yoğun olarak devam eden tarımsal faaliyetler ve bazilikanın taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle, yapının temel duvarları haricinde tüm üst duvarları sökülmüştür. Bunun sonucu olarak kalabilen bazı traverten bloklar yapının doğusundaki ve kuzeyindeki yamaca doğru yuvarlanmıştır.

     Ortada merkez nef ve bunun her iki yanında yer alan daha dar birer nef ile yapı üç nefli olarak inşa edilmiştir. Her üç nefin de doğu ucu apsisle kapatılmıştır. Buna göre yapı apsislere sahip üç nefli ve dar narteks bölümünden oluşan (26x47.60m) bir plan sistemine sahiptir. Temel duvarlarında düzgün olmayan traverten bloklar, yer yer kırılmış mermer devşirme bloklar ile kireç harç kullanılmıştır. Yapının merkezi apsisinin genişliği 9.75m, kalabilen derinliği ise 3.30mdir. Apsisin iki yanında yer alan apsisli mekânlardan soldaki diakonikon olup, kutsal eşyalar ve hazinenin saklandığı bölümdür. Sağda yer alan prothesis ise daha çok soyunma-giyinme ve ayine hazırlık mekânıdır. Kazı çalışmalarında yapının üst örtüsüyle ilgili bir veriye ulaşılamamıştır. Ancak taşıyıcı duvarlar da göz önüne alındığında, yapının ahşap çatılı olduğu düşünülebilir. Sadece duvarlarda ana mekânda güney nefin bulunduğu duvarın iç kısmında bir adet paye çıkıntısı olabilecek bölüm kalabilmiştir.

     Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular, Kuzey Bazilikası’nın M.S. 494 yılı depremi arkasından yapıldığını ve M.S. 7. yy. başında İmparator Focas Dönemi (M.S. 602-610) depreminde yıkıldığını ortaya koymuştur. Bu yıkılışın ardından yapı tamamen fonksiyonunu kaybetmiştir.

    GSS taramaları ve arkasından yapılan kazı çalışmaları, Kuzey Bazilikası’nın Korinth tapınağının üzerine yapılmadığını göstermiştir. M.S. 7. yy.dan başlamak üzere son 10 yıla gelinceye kadar kentte diğer yapılarda olduğu gibi bazilika bloklarının da çevredeki modern yerleşimlerde kullanılmak üzere yerlerinden sökülerek taşındığını ortaya koymuştur.