• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Septimius S. Çeşmesi (A Nymphaeumu) Çalışmaları

   2011 kazı sezonundaki çalışmaların genel amacı; yapıdaki restorasyon çalışmalarına zemin hazırlamak üzere anıtsal çeşmenin kuzeyindeki mekanların işlevini ve kullanım evrelerini belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda 16.06.2011–13.09.2011 tarihleri arasında A Nymphaeumu’nun kuzeyinde kazı çalışmaları yürütülmüştür. Kazı çalışmalarında, kuzeydoğu köşeden batıya doğru 5x10 m.lik ölçülerde sekiz ayrı açma oluşturulmuştur. 1–3 no.lu açmalarda, Nymphaeumun kuzey cephesine ait farklı boyutlarda traverten bloklar açığa çıkartılmıştır. Alanda 285.80-283.36 m. kot aralığında harçlı zeminin açığa çıkartılmasıyla çalışmalar sonlandırılmıştır. Anıtsal çeşme yapısının kuzeyindeki 15x10 m.lik alanda herhangi bir mimari düzenleme ile karşılaşılmamış olup, 27x10 m.lik kısımda ise birbiri ile bağlantılı dört mekandan oluşan yapı kompleksinin varlığı ilk kez kazı çalışmalarıyla açığa çıkarılmıştır.