• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güney Avlu Batı

     Kuzey (Kutsal) Agora’nın Güney ve Batı Portiklerinin kesiştiği, Agora avlusunda yapılan çalışmaların amacı Batı Portik önünde kuzey-güney yönlü uzanan 6.50 m genişliğindeki havuz yapısını tamamen açığa çıkarmak, havuzun doğusunda bulunan agoraya ait avlunun zeminine ulaşmak ve agoranın kullanım evreleri hakkında veri sahibi olabilmektir. Ortalama 6-7 metrelik dolgu toprak yığınının kademeli bir şekilde kaldırıldığı alanda çalışmalar Batı Portik’te kuzey-güney yönlü 68 m, doğu-batı yönlü 13.5 m ölçülerinde bir alanda yürütülmüştür. Batı Portik önünde uzanan ve Doğu Portik önünde de aynı aksta bulunan havuzun 6.50x 60 m’lik bölümü tamamen açığa çıkarılmış, havuz tabanın harç ile kaplandığı belirlenmiştir. Havuzun güney ucunun 3.70 metre çapında apsidial yapıldığı görülür. Söz konusu güney apsisin 13 m kuzeyinde ise geç dönemde yapılmış ve güney apsisi karşılayan ikinci bir apsis ortaya çıkarılmıştır.
     Havuz içerisinde yapılan çalışmalar sırasında Batı Portiğin güneyden 10. Sütun sırasına ait üst tamburun depremin etkisiyle buraya düştüğü görülmüştür. Ayrıca iki adet parçalanmış durumda İon başlığı da havuz içerisinden çıkan mimari elemanlardandır.
     MS 494 yılında yaşanan depremin ardından yıkılan yapılara ait molozların bu alana yığılması ile oluşturulan 6-7 metrelik hafriyat toprağında, yoğun miktarda tuğla, traverten ve çaytaşı içeren ve olasılıkla söz konusu depremle yıkılan yapılara ait molozla birlikte, günlük kullanıma ait seramik, cam, metal eserler ve parçalar, az miktarda kemik ve dokuma parçaları olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra alandan ele geçen ve yapılara ait nişleri süslemek amacıyla kullanılan mermer heykelcik parçaları klasistik etkiler taşımakta ve dönemin konutlarının sanatsal zenginliği hakkında bize önemli veriler sunmaktadırlar.