• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kutsal Alan Doğu Portik

   Kuzey Bazilika’nın güneyinde, N14/D5-6 plan karesi içinde gerçekleştirilen jeoradar çalışmaları ile bu alanda yoğun oranda mimari blokların bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen jeoradar verilerinin doğrultusunda söz konusu alanda yer alan yapının planı ve işlevinin belirlenmesi amacı ile 23.08.2011 tarihinde 90x20 m. ölçülerindeki bir alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde mermer Attik-Ion kaideler, sütun tamburları, korinth başlıkları, arşitravlar, friz ve geison-sima gibi mimari elemanlar açığa çıkartılmış olup yapının 3 basamaklı bir krepidoma üzerinde yükselen anıtsal bir portiko olduğu anlaşılmıştır. Açığa çıkartılan mimari elemanların deprem etkisi ile sıralı bir şekilde kuzeydoğuya doğru yıkıldığı tespit edilmiştir. Bunlar içinde daha önceden tarımsal faaliyetler nedeniyle yüzeye yakın olanlarda yoğun pulluk izine bağlı tahribatların varlığı tespit edilmiştir. Alanda yürütülen çalışmalarda dolgu toprağın yoğun oranda çaytaşı, tuğla, çatı kiremitleri (stroter) ve seramik parçaları katkılı olduğu gözlenmiştir. Dolgu toprak içerisinde ele geçen kırmızı astarlı seramik parçaları üzerinde yapılan değerlendirmelerde, çoğunluğunu günlük kullanım kaplarının oluşturduğu formlar ile depolama amaçlı kullanılan kapaklı amphoraların oluşturduğu tespit edilmiştir. Günlük kullanım ve depolama amaçlı kapların yanı sıra dini amaçla kullanılmış pişmiş toprak unguentariumlar ve üzerinde haç motifi ile aziz betimlerinin yer aldığı ampullalar, ve pişirme kaplarınını temsil eden çömlekler ele geçirilmiştir.