• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Suriye Caddesi

      13.06.2006–01.10.2006 tarihleri arasında yapılan Suriye Caddesi kazıları, 2005 yılında dört yol kavşağı tetrapylonda bırakılan alandan başlayarak, Doğu Bizans Kapısına kadar 90m açılmış ve kapıyla birleştirilmiştir. Kazı çalışmalarıyla; Suriye Caddesi’nin son kullanım aşaması olan M.S. 7. yy. başında, İmparator Focas (602–610) Dönemi depreminde tamamen yıkılmış hali ortaya çıkarılmıştır. Bu depremde doğu-batı aksında uzanan caddede portikler üzerindeki ayaklar ve sütunlar, kuzey portiktekiler güneye, güney portiktekiler de kuzey tarafa yıkılmış olduğu tespit edilmiştir. Izgara sistemindeki kent planında, 90m açılan Suriye Caddesi kazılarında iki ara sokak kavşağı daha ortaya çıkarılmış olup, bunlardan sonuncusunun üzerine Erken Bizans Dönemi sur duvarlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Böylece 2002 yılında batı tarafta Stadyum Caddesi kavşağında yer alan İmparator Caracalla (211–217) Nymphaeum’undan itibaren Doğu Bizans Kapısına kadar toplamda Suriye Caddesi 360m açılmıştır. Izgara (Hippodomik) sistemde tasarlanan kent planında caddenin kuzey tarafında 7 adet ara sokak, güneyde Merkezi Agora ve onun yanında başka bir büyük yapı kompleksi olması nedeniyle 3 adet ara sokak ortaya çıkarılmıştır. Portikler üzerindeki döşemeler büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Opus sectile döşemelerin yanında, iki noktada tespit edilen mozaikler, günümüzde de olduğu gibi dükkân sahiplerinin ekonomik güçlerine göre dükkânlarının önlerini farklı döşettiklerini göstermektedir. Ayrıca dükkân önlerinde bulunan mermer oyun taşları da günümüzde dükkân işletenlerin müşteri beklerken dama benzeri oyunlar oynamalarıyla uyum içindedir.

     Suriye Caddesi kazı çalışmalarında, cadde, kuzey ve güney portiklerde mermerden yapılmış kabartma ve heykel parçaları, yazıt parçaları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, testi ve tabak parçaları, pithos parçaları, ahşap parçaları, çatı kiremidi ve omurgaları, dükkânlarla ilişkili bronz terazi ve parçaları, ağırlıklar, kilit parçaları, bronz pişirme tavaları, bronz ekmek damgası, kemer tokaları, kemik ve bronz saç iğneleri, bronz tıbbi aletler, cam minyatür unguentariumlar gibi çok çeşitli buluntular ele geçmiştir.