• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Laodikeia antik kentinde yürütülen 2019 yılı koruma onarım programı çerçevesinde Kiliseli Peristylli Ev, Kuzey (Kutsal) Agora Kuzey Mozaikli Alan, Atriumlu Yönetici Binası ve Laodikeia Kilisesi’nde restorasyon ve konservasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

Kiliseli Peristylli Ev

2019 yılında Kiliseli Peristylli Ev’in; peristylli avlu, apsisli doğu ve batı mekânlar, atrium ve diğer mekanlarında koruma onarım çalışmaları yapılmıştır. Peristylli Avlu tabanında bulunan opus-sectile panellerdeki kırık bölümlerde yapıştırma, sağlamlaştırma ve pantografla tamamlama ile günümüze kadar korunamayan döşemelerin yeni travertenle tamamlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Apsisli Doğu Mekan’da bulunan özgün duvar plakası ve harçlarına yönelik koruma onarım çalışmalarında ise duvar plakası harçlarındaki bağlayıcılık özelliğini kaybetmiş alanlarda kısmi onarımlar ve sağlamlaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmayla bağlantılı olarak plakaların günümüze kadar ulaşamayan eksik parçalarına yönelik pantograf tekniği ile tamamlamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca özgün plaka harçlarını ve yatak izlerini korumak amacıyla sabitlenen plakalar ile özgün harç arasındaki boşluk ponza ile doldurulmuştur.
   Apsisli Batı Mekânın tabanında yapılan çalışmalarda özgün harçlı kısımlar üzerine kireçli su losyonu uygulanarak harçlar ve yatak izleri sağlamlaştırılmış, harçlı kısımların üstü elenmiş kazı toprağı ile koruma amaçlı geçici olarak kapatılmıştır. Mekânın zeminine yönelik eksik olan taşlar için ise yeni doğal traverten ile tamamlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kiliseli Peristylli Ev’in kazı çalışmaları sonrasında açığa çıkartılan mekanlarına yönelik duvar yükseltme çalışmaları kapsamında; 13, 14, 17 no.lu mekânlar ve Atrium’un duvarları anastylosis esas alınarak yükseltilmiştir. Ayrıca Atrium da depremde yıkılmış halde açığa çıkartılan sütunların koruma-onarım çalışmaları yapılmış, üç adet sütun yerinde demolanarak ayağa kaldırılmıştır. 

 

   

  

  


Laodikeia Kilisesi

Restorasyon çalışması tamamlanan Laodikeia Kilisesi’nde koruma önlemleri kapsamında mozaik ve opus sectile tabanın belli noktalarında tespit edilen “kapiler nemin” yapıdan uzaklaştırılması amacı ile tahribatsız bir yöntem olan “
kapiler nem uzaklaştırma sistemi” (mirline) yapının iki ayrı noktasına yerleştirilmiştir. Bu kumanda merkezi ile 21 noktaya haftalık ölçüm almak için kapiler nem ölçüm sondaları yerleştirilmiştir. Ayrıca kilisede mevsim geçişlerine bağlı olarak nartheks, ana apsis, vaftizhane koridoru ve vaftiz havuzunda kısmi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

 
 
Kuzey (Kutsal) Agora Batı  Portik Kuzey Uç Mozaikli Taban

2018-2019 yılı mayıs ayında kazı çalışmaları tamamlanan mozaikli alanda koruma-onarım çalışmaları kapsamında, mozaik sınırlarını ve mozaikli alanın bütünlüğünü korumak, dağılmalarını önlemek amacıyla, koruma bordürü uygulaması yapılmıştır. Yapılan koruma ve onarım çalışmaları sonrasında söz konusu alanın üstü kapatılarak koruma altına alınmıştır.
 

  

 

 

Atriumlu Yönetici Binası Düzenleme Çalışmaları

Atriumlu Yönetici Binasının günümüze ulaşabilen duvarlarında bulunan fresklere ve tabanda yer alan mozaiklere yönelik koruma onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda yapının duvarlarındaki fresk sınırlarına, kireç bağlayıcı onarım harcı ile koruma bordürü uygulanarak, fresklerin duvar harcı ile bağlı olan taşıyıcı bütünlüğü koruma altına alınmıştır. Yapının tabanındaki mozaik sınırlarına yönelik ise mozaik bütünlüğünün korunması amacıyla koruma bordürü uygulaması yapılmıştır.

   

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

Laodikeia antik kenti kazı çalışmaları sırasında ele geçen bronz, pişmiş toprak, demir, mermer, kemik, cam ve taş buluntuların konservasyonları 12 ay üzerinden kesintisiz olarak restorasyon laboratuvarında yapılmaktadır. Ayrıca arkeolojik alanda yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin petrografi, ince kesit, mekanik dayanım, asit kaybı, kalisinasyon, granülametri, elek ölçümü ve spot testler gibi analiz ve arge araştırmaları da Malzeme Analiz Laboratuvarı’nda yapılmaktadır.