• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik

  Merkezi Agora’nın ve Suriye Caddesi’nin kuzeyinde, Batı ve Kuzey Tiyatroları arasında yer alan Kuzey (Kutsal) Agora’nın etrafı portiklerle çevrili olup yaklaşık 265x128 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Kuzey (Kutsal) Agora'nın doğu portiğinde; 2012 yılı kazı sezonunda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2012 tarihli ve 693 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesine, 2013 yılında da anastylosis esas alınarak devam edilmiştir. 2013 yılında yapılan çalışmalar doğu portiğin önündeki kanal ve kapaklarında, havuzun duvarlarında, doğu portiğe ait krepis, stylobat, sütun ve üst yapıya ait elemanlarda devam etmiştir.

Kanalizasyon Sistemi ; kuzey-güney yönündeki kanalizasyon sisteminde in-situ durumda bulunan ancak depremler sırasında düşen bloklar nedeniyle tahrip olan traverten kapak taşlarında sağlamlaştırma çalışmaları ile kanal içinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Kanal içinde yapılan çalışmalarda kanalı oluşturan yan duvarların, küçük ve orta boy traverten taşlar + çay taşı kireçharçlı örüldüğü anlaşılmıştır. Portiğin çatı, avlu ve havuz sularını direne eden kanal, 0.30 m. genişliğe, 0.80 m. derinliğe sahip olup kanal tabanı 0.30 x 0.15 m. ölçülerindeki tuğla döşelidir. Kalınlığı 0.45 m. olan doğu ve batı yan duvarlarında üst seviyesinde oluşan boşluklar orjinal seviyeye ve malzemeye bağlı kalınarak kireç harçla düzenlenmiş ve güçlendirilmiştir.

Doğu Portik Sütunları ve Üst Taşıyıcılar ; 2012 yılı çalışmalarında doğu portiğin güneyinde tespit edilen sütunlardan 5’i sabitlenmiş, 9’unun ise demo çalışmaları yapılarak toplamda 14 adet sütun üzerinde çalışılmıştır. Söz konusu 5 sütunun üzerine ise korinth tipindeki sütun başlıkları ile yatay taşıyıcı elemanlar yerleştirilerek (4 adet arşitrav, 9 adet friz ve 7 adet geison-sima) restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

  2013 yılında yapılan çalışmalarda ise bu 5 sütunun güneyinde bir adet daha sütun ayağa kaldırılmış, üzerine “korinth başlık+arşitrav+friz ve geison-sima bloğu” konularak yapılan demo çalışmalarının ardından sabitlenmiştir. 2013 yılında doğu portik’te yatay taşıyıcı elemanlarla birlikte ayağa kaldırılan sütun sayısı 6’ya çıkmıştır. Portiğin kuzeyinde ayağa kaldırılan 3 adet sütuna ise korinth başlığı, iki adet arşitrav, bir adet friz ve bir adet geison bloğu sırasıyla yerleştirilerek demo çalışmalarının ardından aynı sistemle restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

   2013 yılında demo çalışmalarının ardından 13 sütun ve başlığında sabitleme çalışmaları yapılmış ve toplamda 18 adet sütun, korinth başlığı ile birlikte ayağa kaldırılmış ve 9 adet sütunun üzerine yerleştirilen yatay elemanlarla birlikte sabitlenmiştir. Blokların üst bölümündeki kaldırma ve kenet delikleri, yağmur ve don gibi kış sezonunda oluşabilecek tahribatları engellemek amacıyla içerisinde su birikmemesi için kuru harç olarak adlandırılan kireç+kum karışımıyla doldurulmuştur.  
 
Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik Havuz Yapısı
   Kuzey (Kutsal) Agora'da Doğu Portik önünde kuzey-güney yönünde uzanan havuz yapısında koruma ve onarım çalışmaları başlatılmıştır. Alanda ilk olarak sıvalı bölümlerin zarar görmemesi amacıyla; jeotekstil, elenmiş kazı toprağı ve alandan çıkan amorf tuğlalar kullanılarak, havuz zemininin tamamı koruma altına alınmıştır. Özgün devrinde mermer plakalarla kaplı olan havuz duvarlarından geriye, birkaç bölüm haricinde sadece dere taşı ve kireç harcından oluşan iç duvar örgüsü kalabilmiştir. Korunarak günümüze ulaşabilen söz konusu unsurların açık alan şartlarından etkilenmemesi adına, duvarların üst bölümlerine bir sıra özgün dere taşları kullanılarak koruma örtüsü (capping) uygulaması yapılmıştır. Uygulamada öncelikle dere taşları dizilmiş ve sadece taş araları kireç harcı kullanılarak derzlenmiştir. Böylelikle orijinal harç yüzeyine onarım harcı temas etmemiş ve capping uygulamasının ileriki zamanlarda kolay geri alınabilmesi sağlanmıştır.


laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia