• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları

Restorasyon, Konservasyon ve Çizim Çalışmaları

2008 yılı Laodikeia kazılarında uzmanlarca farklı alanlarda temizlik, sağlamlaştırma, koruma, restorasyon, konservasyon ve çizim çalışmaları yapılmıştır.

A) Sıva ve Fresk Sağlamlaştırma Çalışmaları:

A Evi’nde bulunan duvar sıvalarının sağlamlaştırması.
Kuzey Nekropolü’ndeki ortaya çıkartılan oda mezarın duvar fresklerinin sağlamlaştırması.
Kuzey Nekropolü A Açması duvar sıvalarında sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

B) Taş Restorasyonları:
Kazılarda ortaya çıkarılan sütun, kaide, başlık, arşitrav-friz gibi mermer mimari elemanların kırılmış olan küçük parçaları yerinde yapıştırılmıştır.
Suriye Caddesi’ndeki sütun ve ayaklarda rötuş çalışmaları yapılmıştır.
Mermer heykel, kabartma vb. parçalarının restorasyonları yapılmıştır.
Suriye Caddesi kuzey ve güney portik, opus sectile döşemelerinde sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
A Evi mekânlarına ait duvarlarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
Tapınak A Avlusu mermer döşemlerinde sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

C) Küçük Eser Restorasyonları:
Mermer parçaların yüzeyindeki kalker tabakasının ve eserlerin mekanik temizlik çalışmaları yapılmıştır.
Kazılarda bulunan ve parçaları birleşebilen, tabak, kâse ve testilerin parçaları restore edilmiş ve bazı parçalarda tümleme çalışmaları yapılmıştır.
Kazılarda çıkarılan metal, pişmiş toprak, cam, eserlerin temizlikleri ve konservasyonları.
Kazılarda çıkarılan fildişi, kemik objeler ve sikkelerin temizlik çalışmaları yapılmıştır.

D) Çizim Çalışmaları:
Kazısı yapılan; A Evi, Asopos Tepesi I-II, Doğu Bizans Kapısı ve Kuleleri, Doğu Bizans Nymphaeumu’nda 1/50 ve 1/20 ölçekli taş planı çizimleri yapılmıştır. Ayrıca Total Station ile tüm alanların teknik çizimleri yapılarak kent planı üzerine işlenmiştir.
Kuzeydoğu, Kuzey, Kuzeybatı Nekropolleri’nde açığa çıkarılan kiremit çatma, örgü tekne, traverten çatma mezarların buluntulu planları çizilmiştir.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramiklerin çizimleri yapılmıştır.