• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

2021 Yılı Laodikeia’da kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 04.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yapılmıştır. 2021 yılında Laodikeia antik kentinde; Batı Tiyatrosu, Batı Tiyatrosu Güney Sokağı, Traian Nymphaeumu ve Traian Nymphaeumu Batı Cadde, Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik kuzey aks Mozaikli Alan’da (Kilise?) kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmış olup A Evi’nde ise zaman içinde hava koşullarına bağlı olarak oluşan bozulmaları engellemek için duvar fresklerinde koruma-onarım çalışmaları yapılmıştır.

Ayrıca kazılarda ele geçen taşınabilir eserlerin restorasyon-konservasyon ile fotoğraf, çizim ve katalog gibi belgeleme çalışmalarının yanı sıra küçük eser ve mimari çizim çalışmaları yıl boyunca devam etmiştir.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında; arkeoloji, tarih, koruma bilinci, kültür mirasının korunması, algılanması, tarih ve koruma bilincin geliştirilmesi, kültür mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla gezi ve etkinlikler düzenlenmiştir.

2021 yılında SICPA Firması ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından öncelikle kazı deposu, kazı evi, gezi güzergahı ve kazı alanları olmak üzere antik kentin genelinde yaklaşık 2 km2’lik bir alanda ot temizliği yapılmıştır.

Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemi salgınına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu ve kamuoyuyla paylaşılan karar/tedbirler kapsamda; kazı çalışmalarına katılan heyet üyeleri, teknik ekip ve işçilere Covid-19’a karşı dikkat edilmesi gereken tedbir ve uygulamalar konusunda periyodik bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Kazı evi ve istasyonları Denizli Büyükşehir ve Pamukkale Belediyesi dezenfektan ekipleri tarafından periyodik olarak dezenfekte edilmiştir.