• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Asopos Tepesi


      Asopos Tepesi, kentin batısında ve Gümüşçay Deresi’nin (Asopos Irmağı) doğu yamacında yer alır. 2005–2006 yılında yapılan çalışmalarda alanda Eski Tunç Çağı’na (M.Ö.3000) ve Demir Çağı’na kadar inen seramik, çakmaktaşı ve sileks kesici-delici aletlerin bulunması üzerine çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. 2007 yılında Asopos Tepesi’nde yer alan tabakalaşmayı tespit etmek amacıyla 5x5m olmak üzere iki açmada çalışılmıştır. Açmalarda 3 tabaka ve bu tabakaların alt evreleri tespit edilmiş ve M.Ö. 3000’den M.S. 7.yy. başına kadar kesintisiz tarih veren kültür katmanı ile buluntular ele geçmiştir. Asopos Tepesi kazıları Laodikeia antik kentinin; önce Rhoas, sonra da Diospolis olarak adlandırılan tipik bir Anadolu yerleşmesi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle Demir Çağı’na (M.Ö. 1. bin) ait bol miktarda Frig kaplarının çıkması da bu görüşü desteklemektedir. Yapılan kazı çalışmalarında ana toprağa kadar ulaşılması Laodikeia’nın kuruluş tarihinin ETÇ’a kadar uzandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çok sayıda çakmaktaşı ve obsidyenden kesici ve delici alet, ezgi taşları, havanelleri, ağırşaklar ve ağırlıklar bulunmuştur. Bununla birlikte Hellenistik-Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen figürün parçaları ile çok az sayıda metal ve kemik alet örnekleri de tespit edilmiştir.