• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Laodikeia Kilisesi Güney Mekanlar

   2011 yılı kazı sezonunda Laodikeia Kilisesi’nin güney bölümünde yapılan çalışmaların genel amacı bu alanda yer alan mekanları açığa çıkartarak mekanların planını, kullanım evrelerini ve işlevlerini tespit etmektir. 41.00 x 6.00 m. ölçülerindeki bir alanda yüzey toprağının kaldırılmasıyla kazı çalışmalarına doğu-batı doğrultusunda başlanmıştır.

   Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bu alanda altı ayrı yeni mekân açığa çıkartılmış ve bu mekânlar 2010 kazı sezonundaki mekân numaralandırma sistemi devamında GM6, GM7, GM8, GM9 VE GM9 ve GM10 olarak adlandırılmışlardır. GM9 içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 26 cm. çapında pişmiş toprak hypostillerin bulunmuş olması ve bu mekân içerisinde tespit edilen yoğun küllü toprak yapısı bu alanın Hypokaust sistemine sahip olan küçük bir hamam yapısı olduğunu ortaya koymaktadır. GM9’un batısında bulunan iki adet yıkanma yeri de bu görüşümüzü desteklemektedir. Bu alandaki çalışmalar Laodikeia Kilisesi restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte devam edecek ve ortaya çıkarılan diğer mekanların işlevleri netleşecektir.