• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Batı Sokak


     Laodikeia Antik Kenti’nde, Suriye Caddesi’nin kuzeyinde, Batı ve Kuzey Tiyatroları arasında yer alan ve 34.000 m2’lik bir alanı kaplayan Kuzey (Kutsal) Agora’nın Batı Portiği’ne ait arka duvarda yapılacak olan restorasyonlar öncesinde Batı Portik duvarı temelinin mevcut durumunu tespit etmek ve gerekli sağlamlaştırma ve tamamlama çalışmalarını yapabilmek amacıyla portik duvarının batı bitişiğinde güney-kuzey yönlü devam eden Batı Sokak’ta kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazılar sonucunda Batı Portik duvarının temel sistemi açılmış olup duvarın temelinin sağlam bir zemine oturtulması amacıyla devşirme mermer mimari blokların geç dönem düzenlemelerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu temel içinde ağırlıklı olarak MS 1.-3. yy’a ait mermer mimari bloklar kullanılmış olup MS 494 yılında yaşanan deprem sonucunda temelde bir kırılma ve çöküntünün olduğu tespit edilmiştir. Bu alanda sürdürülen kazılarda Batı Portik’ten sokağa giriş ve çıkışı sağlayan kemerli kapı eşik seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca sokak tabanında dikdörtgen formlu yekpare traverten blok taşlar kullan
ılarak düzenlenmiş sokak kanalizasyon sistemine ait kapak taşları açığa çıkarılmıştır. Sokak kazıları 265 m uzanan agorayı sınırlandırması ve bu cephede üç giriş çıkış kapısının varlığının tespitini, ayrıca batı aksında portikli (sundurma çatılı sütunlu galeri) bir düzenlemenin de olduğunu ortaya koymuştur.