• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Araştırmalar

Laodikeia'da Yapılan Araştırma ve Kazılar Kronolojik Sırayla verilmiştir.

1671 T. Smith antik kenti ziyaret etmiştir.

1678 J. Spoon – G. Wheeler’in ziyareti.

1745 R. Pococke’nın ziyareti.

1775 R. Chandler, kentin tarihçesi ve sınırlarından bahsederek, iyi korun­muş durumda olan stadyum, odeon, hamam-gymnasium yapıları hakkında bilgiler vermiş, kentin sık sık depremlerle yıkılmış olduğu­na dikkati çekmiştir. Kentte gördüğü plastik malzemelere değinerek, eserlerin Grek sanatının izlerini taşıdığını ve bir yapının girişinde yer alan koltuk üzerinde Zeno isminin yazılı olduğunu belirtmiştir.

1776 V.J. Arundell, kent hakkında genel bilgiler vermiş ve kentteki kilise­lerden bahsetmiştir.

J.A. Cramer, antik kaynakların ve seyyahların notlarını da bir araya toplayarak kent ve bölge coğrafyası hakkında bilgiler vermiştir.

William Martin Leake ise; antik kenti ziyaret eden Chandler’in, “Kapros’u Lykos”, “Lykos’u ise Menderes Nehri” olarak adlandı­rıp hata yaptığını, fakat Pococke’nin, doğru şekilde tanımladığını ifade etmiştir.

1833-1843 G. Weber, Anadolu’ya ilk seyahatini 1833, ikincisini ise 1843’te yaparak, kentteki ilk kısa kazı çalışmasını yapmıştır. Kentin su sistemini detaylı olarak incelemiş ve kentin ilk planını çizmiştir.

1838 L. De Laborde, antik kentteki yapılardan bahsederek, tiyatro ve su kemerlerinin gravürlerini çizmiştir.

  

1840 Sir Ch. Fellows, 8 Mayıs 1839 yılında gezdiği kent hakkında genel bilgiler vererek, varolan iki tiyatronun durumları hakkında gözlem­lerini aktarmıştır.

1842 W.J. Hamilton, Anadolu’ya yapmış olduğu geziler sırasında kente uğramış, kentin deprem sonrası durumuyla stadyum, gymnasium, tiyatro ve aquaeductler gibi ayakta kalan yapılardan bahsetmiştir.

W. Cochron, 19. yy’da yaptığı Küçük Asya seyahatinde; bölge ve kentleri hakkında bilgiler vererek, 1826 yılında Arundell’in, 1842 yılında ise Hamilton’ın kenti ziyaret ettiğini söylemiştir. Ayrıca depremlerle sürekli yıkılan Laodikeia ve bölge kentlerinin tekstil ticaretiyle ön plana çıktığından, Asya’daki ilk yedi kiliseden birinin kentte yer aldığından bahsetmiştir.

1849 Ch. Texier, Frigya’nın başkenti olarak Laodikeia’yı göstermiştir. Ayrıca iyi korunmuş durumda olan stadyum yapısıyla yazıtından bahsederek, kentteki gymnasium ve iki tiyatronun varlığıyla birçok yapıya ait mimari elemanlar hakkında genel bilgiler vermiş, kentteki yapıların MS 2.-3. yy’a ait olabileceğini söylemiştir. Ayrıca sağlam kalabilmiş olan su kemerleriyle sudaki kirecin fazlalığı nedeniyle oluşan sarkıtlara dikkat çekmiş, bununla birlikte yapılarda yoğun tamirat izlerinin varlığına değinerek, civar halk tarafından birçok mermer bloğun taşındığını ve kentin uzun bir süre taş ocağı olarak kullanıldığını ifade etmiştir.

1872 E.J. Davis, Strabon’dan bilgiler aktararak, kentin stadyumu, gymna­siumu, küçük ve büyük tiyatroları, odeonu, bazilikaları, köprüsü, antik kente dağılmış olan heykeltıraşlık malzemeleri ve kentin yer­leşim yerlerine yakın olmasından kaynaklanan tahribatlardan söz etmiştir.

1883-1886 W.M. Ramsay, kentle ilgili antik kaynaklar, yazıtlar ve sikkeler ışı­ğında ayrıntılı bilgiler vererek, G. Weber’in çizdiği haritayı tekrar­lamış ve G. Weber’in “Asopos” olarak adlandırdığı çayın “Kapros” olduğunu belirtmiştir.

1895 F. Sarre; kentin kuruluşuna değinmiş, 1097 yılında Selçuklu Türk­lerinin eline geçen kentin, Asya’daki 7 Piskoposluktan biri olduğu­na işaret etmiştir. Kamu yapılarının Küçük Asya’daki diğer zengin kentlerde olduğu gibi varlıklı kişilerin vakıfları olduğundan, kent­teki iki tiyatro ve stadyum yapısının haricinde pek çok bilinmeyen yazıt ve heykel kaidesi gördüğünden bahsetmiştir.

1918 W. A. Hawley, bölgeye yaptığı ziyaretinde iki kez Goncalı’ya uğra­mış ve burada yaşayan halk hakkında genel bilgiler vererek, sık sık yaşanan depremlere karşın kentin kamuya ait yapılarının (tiyatro, gymnasium vs.) halen ayakta olduğuna değinmiştir.

1939 W. H. Buckler ve W. M. Calder, Frigya ve Karya Bölgelerini kapsa­yan dokümanları bir araya toplayarak kentteki epigrafik bulguları yayınlamıştır.

1961-1963 Kanada Québec Laval Üniversitesi’nden Fransız Arkeolog Prof. Dr. J. Des Gagniers başkanlığında Caracalla Nymphaeum’unda kazı­lar yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgili olarak 1969 yılında Laodicée du Lycos Le Nymphée, Paris adlı yayın ile sonuçlar bir araya toplan­mıştır.

1992 Sütunlu Ana Cadde (Suriye Caddesi)’de Denizli Müzesi Müdürlü­ğü Arkeologlarından Haşim Yıldız kısa süreli kurtarma kazısı yapmıştır.

1995-2002 İtalya “Ca’Foscari-Venedik” Üniversitesi’nden Prof. Dr. G. Traversari başkanlığındaki bir ekip tarafından yüzey araştırması yapıl­mıştır. Bu çalışmalarda kentin yeni topografik haritası çıkarılarak, yapılar yeni plan üzerine işlenmiş ve yüzey araştırmasıyla ilgili ola­rak “Laodiceia di Frigia I, Roma, 2000 ve Laodiceia di Frigia II, Padova, 2004” adlı yayınlar yapılmıştır.

2002 Denizli Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nün de katılımıyla kentte ilk defa sistemli kazı çalışmalarına başlanmıştır.

2003- Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında geniş kapsamlı kazılara baş­lanmış olup kentin yeni topografik haritası yapılmıştır. Günümüzde kentin değişik yapıları ile nekropolündeki çalışmalara devam edil­mektedir.

Kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DÖSİM), Denizli Valiliği (İl Özel İdaresi), Denizli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizlili işadamları ve Laodikeia’yı sevenler tarafından desteklenmektedir.

2008- 18 Ağustos 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Denizli Beledi­yesi Başkanlığı arasında yapılan protokolle birlikte kazı finansının büyük çoğunluğu ilgili belediyesince karşılanmaya başlamıştır. Kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay boyunca sürdürülmektedir. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi’nin kazı destekleri devam etmektedir.