• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / A Evi


A EVİ (Eski Pithoslu Mekan):


A Evi, Suriye Caddesi’nin kuzey yanında yer alır ve ızgara sisteminde 42x51m ebadındaki dikdörtgen ada üzerinde yapılmıştır. Ev kompleksinin yer yer 1.0-1.20m yüksekliğinde duvarları ayakta kalabilmiştir. Duvarlarda traverten, yer yer parça mermer ve tuğla, kireç harçlı olarak kullanılmıştır. İç avlu etrafında değişik mekanların sıralandığı kompleks evin, Suriye Caddesi yanında ise dükkan sırası bulunur.

A Evi’nin 2007 kazı sezonunda toplamda 35x20m ölçülerindeki bölümü kazılarak 18 mekan ortaya çıkarılmıştır. Batıdaki ve kuzeydeki ara sokaktan birer girişi olan ev, iç avlulu ve etrafında diğer mekanların (odalar, mutfak, holler vb.) oluşturduğu bir plan sistemini yansıtır. Kazılan alanlardaki mimari özellikler, ele geçen sikke, seramik, cam, kemik ve metal buluntuların ışığında A Evi, dönemler içinde dört kullanım evresine ayrılarak tarihlendirilmiştir.

I. Kullanım Evresi; M.S. 3. yüzyılın ilk yarısı- M.S. 4. yüzyılın ikinci yarısı: Evin özgün olarak planlanması, iç avlu tabanları opus sectile döşemeli. Bu planlama daha önce var olan bir yapının, olasılıkla evin üzerine yapılmıştır.
II. Kullanım Evresi; M.S. 4. yüzyılın ikinci yarısı-M.S. 5. yüzyılın sonu: Oda ve salonlarda geçişlerin daraltılması, pithosların (küpler) yerleştirilmesi, tabanlara yan ve geometrik tarzlı tuğla döşenmesi, yapıya ev olarak kullanımın yanında üretim işliği işlevinin de yüklenmesi.
III. Kullanım Evresi; M.S. 5. yüzyılın sonu- M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısı: Büyük ölçüde evin kullanımda değişiklikler yapılması ve daha sonra kullanımın sona ermesi.
IV. Kullanım Evresi; M.S. 7. yüzyıl: Evdeki kullanımın sona ermesi ve kireç ocağı yapılması.