• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Tapınak A

    Tapınak A, 2010 yılı çalışmalarında; Batı portik’te yer alan ve M.S. 4. yy.da açılan kapı, Naos Kapısı’nda avlu içinde yer alan mermer döşemelerde anastylosis ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Tapınak A, Naos girişinde olması gereken kapıya ait söve ve lento parçalarındaki tümleme çalışmaları tamamlanmış, söveler orijinal yerlerine yerleştirilmiş, üzerine lentosu konularak sabitleme işlemi tamamlanmıştır. Sabitleme işleminde krom çelik, araldit (mermer yapıştırıcısı) ve kurşun kullanılmıştır. Tapınak A, pronaosuna çıkışı sağlayan merdivenlere ait mermer korkulukların taç blokları eksik olduğundan, traverten bloklarla tamamlanmıştır. Tapınak A, naosuna girişi sağlayan kapı hizasındaki orijinal yerlerine yerleştirilen mermer plakaların her iki yanına traverten kaplama plakaları yerleştirilerek pronaos tabanı tamamen restore edilmiştir. Tapınak A, Batı anta ucu iki modern traverten blok yardımı ile yükseltilerek üzerine orijinal anta başlığı ve onun arkasına da orijinal duvar friz bloğu yerleştirilmiştir. Tapınak A, Kuzey, Güney, Doğu ve Batı portiklere ait olan ve restorasyonda kullanılmayan mimari bloklar ahşap takozlar üzerine alınarak düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Tapınak A avlusu içerisinde vinç kullanımı için bırakılmış olan toprak tamamen temizlenmiş olup bu alanda avlu suyunu drene eden kanal sistemi açığa çıkarılmıştır. Doğu bölümde yer alan kanalın kazı çalışmaları yapılarak yer yer korunmuş olan orijinal kapak taşlarına benzer şekilde modern traverten plakalardan kapak taşları yapılarak kanal üzeri kapatılmıştır. Tapınak A Naos altındaki tonozlu mekanın üst kısmının cam ile kaplanması için gerekli olan çelik konstrüksiyon çalışmalarında öncelikle tonozlu alt yapı içine ve anastylosis çalışmaları tamamlanan naos duvarları üzerine konstrüksiyona ait iskelet yerleştirilmiştir. İskeletin yerleştirilmesinin ardından kırılmaz cam yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Mevcut cam derz araları silikonlanarak sabitlenmiş, cam gezinti alanını çevreleyen korkuluklar arası çelik hatlarla bağlanarak ziyaretçilerin güvenliği sağlanmıştır. Söz konusu alanda tonozlu alt yapıya geçişi sağlayan kapının olduğu bölüm ile merkez noktadaki toplam iki panel açılır-kapanır şekilde düzenlenerek tonozlu alt yapıya geçiş sağlanmaktadır. Cam gezinti alanı altına Tapınak A kazılarından çıkarılmış olan iki adet kabartmalı sütun ile çeşitli mimari parçalar yerleştirilerek gelen ziyaretçinin bu eserleri de rahatlıkla görmesi sağlanmıştır.

    Tapınak A ve avlusunda yapılan restorasyon çalışmalarıyla ülkemizde ilk kez bir tapınak cephesinin tam olarak algılanması sağlanmış, naos içindeki tonozlu mekanın üzeri çelik konstrüksiyon ve kırılmaz cam ile kapatılmış ve burası bir müze ve seyir terası haline getirilmiştir. Avluda ise 14 adet sütun ayağa kaldırılmış, kaide, sütun, başlık yatay hatıl (arşitrav) ve geison-siması ile üçüncü boyut kazandırılmıştır.