• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Merkezi Agora

Merkezi Agora'nın güneydoğu köşesinde yapılan sondajın amacı; 2002 yılı kazılarında ortaya çıkarılan Erken Bizans Agorası'nın varsa Roma Dönemi'ne inebilecek tabanının açığa çıkarılmasıdır. Bu amaçla 5x5 m. bir sondaj yapılmıştır. Sondaj çalışmasında Bizans Agorası'nın sıkıştırılmış tabanı bulunmuş, açmada herhangi bir taban döşemesine rastlanmamıştır. Sondaj kazılarında bulunan seramik ve cam parçaları da Erken Bizans Dönemi özelliğini yansıtmaktadır.