• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Altarı

  Suriye Caddesi’nin kuzeyinde, Batı ve Kuzey Tiyatroları’nın arasında, etrafı portiklerle çevrili yaklaşık 265x128 m. ölçülerindeki dikdörtgen planlı, Kuzey (Kutsal) Agora’nın portiklerinde yapılan kazı çalışmalarında ulaşılan veriler ile agora avlusunda yüzeyde görülen mimari bloklar ve kent sikkelerinde görülen tapınak, altar gibi dinsel yapı betimlemeleri avlu içerisindeki yapılar hakkında ön bilgi sağlamaktadır.

  Bu veriler doğrultusunda; 2012 yılında avlu içerisinde yapılan yer radarı taramaları, 40x25 m. ölçülerindeki alanda bir yapının varlığını göstermiştir. Söz konusu verilerden yola çıkılarak avlu içerisinde kazı çalışmalarına başlanmış, taramalar ile belirlenen yapının agora içerisindeki işlevi, kullanım evresi ve agora ile bağlantısını belirlemek amaçlanmıştır. Avlu içindeki çalışmalarda tek sıra traverten bloklar ve orta bölümünde kireç harç+çay taşı ile örülü 5.20x3.40 m. ölçülerindeki altarın temeli açığa çıkartılmıştır. Temel seviyesinin üstünde ise güneydoğu köşede in-situ yapının ana duvarları ile ilişkili olarak 1.25x2.44 m. uzunluğunda “L” şeklinde mermer iki blok, temelin kuzeyinde iki parça halinde mermer anta başlığına (üst;129x89xh:36cm.,alt; 85x72xh:36cm.) ait parçalar bulunmuştur.

  Genel olarak avluda, yoğun olarak traverten, çay taşı ve tuğlalardan oluşan yıkıntılar tespit edilmiş ve “Kuzey (Kutsal) Agora Avlusu” içinde kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir Altarın varlığı netlik kazanmıştır. Ayrıca açığa çıkartılan altarın temeli, mekanlara ait duvar kalıntıları ve buluntular bir arada değerlendirildiğinde, avlunun yüzey toprağına yakın oluşu ve alanın uzun bir süre tarım arazisi olarak kullanılması buradaki yoğun tahribatın bir göstergesidir. Bu nedenle söz konusu mekanlardaki tahribattan dolayı duvarların işlevi ya da mekanların tam sınırları belirlenememiştir. Bu da ancak avlu genelindeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla netlik kazanacaktır.   laodikeia laodikeia laodikeia

laodikeia laodikeia