• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

   Laodikeia arkeolojik alanında yürütülen 2016 yılı koruma programı çerçevesinde Laodikeia Kilisesi, Merkezi Agora Anı Sütunu, Merkezi Propylon, Kuzey Kutsal Agora Batı Portik Sütunlarına yönelik konservasyon uygulamaları ve aynı alanda bulunan duvar fresklerinin sağlamlaştırılması, Septimius Severus Çeşmesi havuz duvarı konservasyonu, Merkezi Kilisenin kuzeyinde Suriye Caddesi Güney Portik duvar restorasyonu, Stadyum Caddesi Latrina ön odadaki Mozaik konservasyonu ve Kiliseli Peristylli Ev olarak tanımlanan yapıların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına devam edilmiştir.
    Koruma ve onarım çalışmalarında; genel olarak “var olanı olduğu gibi koruma ve özgün malzemeyle onarma” anlayışı esas alınmış olup genel çalışma planı bu çerçevede oluşturulmuştur. Koruma ve onarım uygulamalarında, özgün harçlardan alınan numunelerin malzeme analizleri kazı laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve elde edilen analiz sonuçlarına göre kullanılacak olan onarım harçlarının mekanik özellikleri, agrega çeşidi, agrega dağılımı ile bağlayıcı türü ve oranları belirlenmiştir.

Laodikeia Kilisesi;
Laodikeia Kilisesi'ndeAna Apsis, Kuzey Nefte bulunan 10. Apsis kapı konsollarının sabitlenmesi ve aynı alanda bulunan aslan ayaklarında kısmi tamamlama, Vaftizhane Koridoruna girişte bulunan Latrina ile duvar mozaik parçalarından oluşan yığın ve Güney mekânlarında bulunan su dağıtım terminali üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, üst örtü projesi kapsamında yürüme yolu montaj çalışması yapılmış olup öncelikle zemine yönelik koruma önlemleri alınmış, yürüme yolu ve cam montajları tamamlanmıştır. Ayrıca kilise ve restorasyon aşamalarını içeren bilgilendirme panoları hazırlanarak belirli aralıklarla korkuluk üzerine sabitlenmiştir. Kilisenin Vaftizhane koridorunda ise yürüme yolu ahşap olarak tasarlanmış ve montaj çalışmaları bitirilmiştir.

Merkezi AgoraAnı Sütunu;
Merkezi Agora
Anı Sütunu basamaklarında kısmi onarım çalışmalarına başlanmış olup ikinci ve üçüncü sıradaki eksiklikler özgün taşların kohezyona uğramış patinalı yüzeyleri yeni taşla tamamlamayı görsel açıdan mümkün kılmadığı için tamamlamalarda farklı bir yöntem tercih edilmiştir. Bu yöntem taşlar arası geniş boşlukların özgünle aynı tonlara sahip dere taşlarının geri seviyede örülmesiyle giderilmiştir.

Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon;
Merkezi Propylon
yapısına ait tavan kasetlerinde, Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik sütunlarının eksik kısımlarında pantograf tekniği ile tamamlama çalışması yapılmıştır. Bu kapsam da günümüze kadar ulaşamayan bölümler kırık parçalarından alınan negatiflerden yola çıkarak pantograf tekniğiyle yeni yapılacak olan eke aktarılmış eksik kısımlar doğal mermer taş ile tamamlanmıştır. Yeni yapılan ekler özgün malzemedeki eksik kısımlara yapıştırılıp yerinde işlenmiştir. Ayrıca Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’de yıkılmış haldeki duvar bloklarında bulunan fresklere yönelik sağlamlaştırma çalışmaları da yapılmıştır. Fresklerde mekanik temizlik çalışmasının ardından fresk sınırlarına kireç bağlayıcı özgün onarım harcıyla koruma bordürleri ile sağlamlaştırmaları tamamlanmıştır.

Septimius Severus Nymphaeumu;
Septimius Severus Nymphaeumu 
havuz duvarlarına yönelik konservasyon çalışmaları kapsamında; havuzun güney duvarında kısmi kayıpların olduğu ve havuz parapetleri ile duvarın birleştiği kısımlarda boşluklar tespit edilmiştir. Bu alanların özgün duvar seviyesinde doldurulması için çalışma yapılmıştır. Havuz parapetleri ile duvar arasındaki boşluklara belirli aralıklarla deretaşı örgü ile bağlantı bölmeleri yapılıp, bölmeler arası ponza taşı ile doldurulmuştur.

Suriye Caddesi Güney Portik;

Merkezi Kilisenin kuzeyinde Suriye Caddesi Güney Portiküzerine yıkılmış haldeki duvara yönelik anastylosis esaslı restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında duvarın kuzeye bakan ön yüzüne ait traverten taş sıraları, düşme yönleri gözönünde bulundurularak tek tek düştüğü yerden alınmıştır. Alınan bloklar özgün duvar üzerine denemeleri yapıldıktan sonra kireç bağlayıcı özgün onarım harcı ile sabitlenmiştir. Söz konusu bu duvarın aynı harç ile derz dolguları yapılarak duvara yönelik restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Stadyum Caddesi Latrina;
Stadyum Caddesi Latrina önünde yer alan giriş holünde (Vestibulum) bulunan ve daha önce kazısı ile ön sağlamlaştırmaları tamamlanan mozaikli alanda
restorasyon-konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Mozaikli alan üzerinde mekanik temizlik çalışması yapılarak tessera yüzeylerindeki toprak ve kalker tabakası alınmıştır. Temizlik sonrası mozaikli alanda yerinde oynayan ya da çıkan tesseralar kireç bağlayıcılı özgün harç ile sabitlenmiştir.  Söz konusu alanın genelinde onarımlar tamamlanmış ve enjeksiyon yöntemi ile mozaik altındaki boşlukların doldurulması işlemi yapılmıştır. Uygun oranda hazırlanan enjeksiyon harç, enjektörlere çekilerek mozaik altındaki boşluklara tessera derzlerinden açılan deliklerden verilerek uygulanmıştır. Enjeksiyon çalışmasıyla mozaikli alana yönelik restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlanmıştır. Mozaikli alanın üzerine seyirlik ve koruma amaçlı yapılan cam platformun montaj çalışmaları da tamamlanmıştır.

Kiliseli Peristylli Ev;
Kiliseli Peristylli Ev’in
havuz tabanını oluşturan traverten döşemelerinde konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Yapının havuz tabanında yapılan temizlik çalışması sonrasında açığa çıkartılan yatak izlerine ve mevcut taşların eksik kısımlarına göre tasnif alanından özgününe ait olabilecek parçalar arandıktan sonra, bulunan uygun parçaların yatak izlerine göre deneme uygulaması tamamlanmıştır. Tasnif çalışması sonrası günümüze kadar ulaşamayan parçaların pantograf çalışmasına devam edilmiştir. Yeni yapılan ekler özgün malzemedeki eksik kısımlara yapıştırılıp yerinde işlemeleri yapılmıştır.

Laboratuvar Çalışmaları;
Laodikeia Antik Kenti kazı çalışmaları sırasında ele geçen buluntuların konservasyonları kazı laboratuvarında yapılmıştır. Ayrıca arkeolojik alanda yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin petrografi, ince kesit, mekanik dayanım, asit kaybı, kalisinasyon, granülametri, elek ölçümü ve spot testler gibi analiz ve arge araştırmaları da, Laodikeia Kazıları bünyesindeki Malzeme Analiz Laboratuvarı’nda yapılmıştır.