• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kiliseli Peristylli Ev

    Kiliseli Peristylli Ev yapısı duvarlarında bağlayıcılığını yitirmiş derz harçlarının temizliği ve yine orjinale uygun, geri dönüşümlü özelliğe sahip kireç katkılı harç ile duvar derz dolguları yapılmış duvarlarda yer yer korunmuş olan sıvaların enjeksiyon ile sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Kiliseli Peristylli Ev yapısına doğu sokak üzerinden giriş sağlayan kapının yalnızca lento bloğunun korunması sebebiyle bu kapıya ait söve blokları, modern traverten blokların orijinal lento bloğuna uygun olarak işlenmesi ile elde edilmiştir. Devam eden çalışmalarda elde edilen yeni söve blokları üzerine orijinal lento bloğu yerleştirilerek Kiliseli Peristylli Ev Doğu kapısı ayağa kaldırılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında restorasyonu tamamlanan duvarlar ağır kış şartlarından korunması amacıyla jeotekstil ve tuğla kullanılarak kapatılmıştır.