• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Suriye Caddesi


Suriye Caddesi Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 


     2006 yılı çalışmalarında Doğu Bizans Kapısı batısı ile cadde üzerinde kuzeydeki yapılara araç geçişlerini sağlayan toprak yığınları kaldırılarak cadde zeminine ulaşılmış, cadde bütünlüğü sağlanarak M.S. 5. yy. başlarında yapılan Doğu Bizans Kapısı’ndan, Caracalla (M.S. 211-217) Nymphaeum’una kadar kesintisiz devam eden 400mlik bir gezi güzergâhı oluşturulmuştur. 2007 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalarla ortaya konan arkeolojik veriler daha önceki yıllarda sürdürülen çalışmalarda ulaşılan sonuçlara paralel olarak caddenin kullanım gördüğünü ortaya koymuştur.

      Ortaya çıkarılan ve M.S. 6. yy. Erken Bizans caddesindeki in-situ durumdaki sütun, başlık, traverten ayak geçirdiği depremler ve bu depremlere bağlı olarak üzerine yıkılan ağır mimari elemanlar nedeniyle yer yer çöküntüye uğramış cadde taban bloklarının restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Kaideler ve başlıklarda özellikle Kompozit ve Korinth düzenlerindeki Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait farklı yapılardan getirilen malzemeler caddede işlemden geçirilerek tekrardan kullanılmıştır. 2007 yılında Suriye Caddesi, anastylosis esas olmak üzere Erken Bizans Dönemi (M.S. 6. yy.) devşirme kullanımının restorasyonu yapılarak ayağa kaldırılmıştır. Erken Bizans Dönemi (M.S. 6. yy.) düzenlemesi (anastylosis) esas alındığından orijinalde olduğu gibi, yıkılan kaideler, sütunlar, başlıkları ve ayaklar buluntu halleriyle ayağa kaldırılarak, M.S. 6. yy. devşirme mimari malzemelerden oluşturulan cadde tekrar canlandırılmıştır. Caddede İmparator Focas (M.S.602-610) zamanında meydana gelen depremin izlerinin hatırlanması için örnek olarak yıkılmış bir kaide, sütun, başlık ve ayak olduğu gibi bırakılmıştır.

      Ayrıca deprem nedeniyle çöküntüye uğramış taban döşemelerinin restorasyon işlemleri sırasında, caddenin batı ucundan doğuya doğru kaldırılan kanalizasyon kapak taşı altında çalışmalar yapılmış ve kanalizasyon zeminine ulaşılmıştır.

     Portikler üzerinde yer yer parçalar halinde opus sectile döşemeler ve mozaik döşemeler tespit edilerek bunların sağlamlaştırmaları yapılmıştır. Diğer taraftan caddenin kuzey kenarında yer alan dikdörtgen çeşme yapısının bulunabilen parapet bloklarının parçaları birleştirilerek, çeşme belirgin hale getirilmiştir.