• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar


       2019 yılı Laodikeia Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 02 Ocak–31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.
       
2019 yılında Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik Duvarı, Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik Kuzey Mozaikli Alan, Batı Tiyatrosu, Laodikeia Kilisesi, Kiliseli Peristylli Ev, Atriumlu Yönetici Binası, Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokak, Güney Agora Sokağı ve Güney Nekropolü Sondaj Kazısı’nda çalışılmıştır.
      Kazı alanlarında açığa çıkartılan yapılar ve mimari blokların taş plan çizimleri yapılarak AutoCad, 3D Studio Max, Sketchup programları yardımı ile bilgisayar ortamında plan, rölöve, restitüsyon önerileri ve restorasyon projeleri hazırlanmakta; yayın ve proje sunumlarına hazır hale getirilmektedir. Ayrıca yayın çalışmaları kapsamında; kazısı tamamlanmış sektörlerden ele geçirilen buluntu ve seramiklerin yayın hazırlıkları da sürdürülmektedir. Seramik eserlerin çizim çalışmaları FreehandMx programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Söz konusu bu eserlerin Laodikeia Kazısı için hazırlanmış olan ArkData yazılım programına veri girişi yapılmaktadır. Aynı zamanda Laodikeia Koruma ve Onarım Laboratuvarı’nda küçük eserlerin restorasyonu, katalog çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
     Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Denizli Büyükşehir Belediyesi, SICPA Firması ve Kazı Başkanlığımız tarafından kazı deposu, kazı evi ve kazı alanları başta olmak üzere ot ve bitki temizliği yapılmıştır.