• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Tapınak A

             İlk kez 2004 yılında başlayan kazılara 2005 yılında da devam edilmiştir. Korinth düzeninde ve etrafı sütunlu galerilerle çevrilen büyük dikdörtgen bir avlunun kuzey sonunda yer alan yine dikdörtgen planlı tapınağın naosunun altındaki tonozlu mekân tamamen kazılmıştır. Bu çalışmalarda naosun altındaki tonozlu mekan 4.65 m. kazılarak içindeki yıkıntılar tamamen boşaltılmıştır. Bu mekâna güneydoğu tarafta yer alan bir merdivenle inildiği tespit edilmiştir. İçerde bulunan ve büyük çoğunluğu M.S. 4.yy.a ait olan sikkeler ile kurşun mühürler, buranın Hıristiyanlığın hemen kabulünden sonra dinsel bir arşiv olarak kullanıldığını göstermektedir. Bunu destekler şekilde tapınak avlusunun batı portiği üzerinde küçük bir şapel açığa çıkarılmıştır. Tapınak avlusunun doğu, batı ve güney portikleri üzerinde Erken Bizans Dönemi’nde şapel ve buna bağlı dinsel birimlerin yapıldığını haç kabartmalarının yer aldığı konsollar ve başlıklar da desteklemektedir. Ayrıca bol miktarda ampulla (dinsel amaçlı kullanılan minyatür matara tipli şişeler) da M.S. 4.-6. yy. Hıristiyanlıkla ilgili kullanımları göstermektedir. Avlunun güney tarafında su tahliye kanalı ve bunun üzerinde yapılan küçük latrinada (tuvalet) Erken Bizans kullanımlarıyla ilgilidir. Ayrıca bu düzenlemelerde parçalanmış olarak duvarlarda mermer heykeller kullanılmıştır. Askerler Dönemi’ne ait imparator başı ile kanalizasyon kapağı olarak kullanılan tanrı Hermes heykeli ve İmparator heykeli burada açığa çıkarılmıştır. Avlunun güneydoğu, güney ve batı taraflarında bulunan kireç yığınları mermer blok ve heykellerin kireç yapıldığını göstermektedir. Tapınakta güney portik kısmında ele geçen mermer postamentler, sütun parçaları, başlıklar ve arşitrav blokları düzenlenmiştir. Naos’un tonozlu mekânında ise bir kemer yapılmıştır. Tapınak A kazılarında bol miktarda heykel parçaları, seramik ve sikkeler bulunmuştur. Ayrıca tapınak bilgisayar ortamında ayağa kaldırılmıştır.