• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / C Yapısı (Apsisli Yapı)

  Yapı, Stadyum Caddesi’nin batısında, Caracalla Nympheumu’nun güneybatısında, Efes Portikosu’nun kuzeyinde, yaklaşık 50.00 m. çapında bir yükselti üzerindedir. K azı çalışmalarından önce yüzeyde dağınık durumdaki aedicula, lento, söve, ion başlık parçaları, geison gibi mermer mimari bloklar ve belirlenebilen plan tipinden yola çıkılarak “Efes Portikosunun kuzeyindeki Apsisli Yapı (Kilise?) olarak adlandırılmıştır. Kentin hâkim noktasındaki bu yapının kullanım amacı ve planının belirlenmesi için yapının çevresi ile içerisinde 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır.  

  Çalışmalarda planı ortaya çıkartılan yapının traverten bloklardan oluşan ana duvarları bir-iki sıra halinde koruna gelmiş olup doğu-batı doğrultulu inşa edilmiştir. Yapının genişliği 16.60 m., uzunluğu ise 18.90 m., duvar genişliği ise 0.70 m.dir. Merkez konumda batıya bakan bir apsisi ile kuzey-güney duvarlar içerisinde dörder adet olmak üzere toplam sekiz nişi bulunmaktadır. Bu nişler iki yanda kare kesitli, ortadakiler ise yarım daire formundadır. Uç kısımlarında mermer paye tamburları ve başlığın yer aldığı apsis yayı, 9.50 m. genişliğinde, 5.50 m. derinliğindedir. Üst örtüsü ise bina içine yıkıntı durumundaki kireç harçlı moloz traverten ve çay taşı örgülü tonozdur. Apsisin her iki ucunda yer alan paye tamburları apsis içerisine yıkılmış halde bulunan tonozla bağlantılıdır. Deprem etkisiyle doğuya doğru yıkılmış olan tonoz yıkıntısı ise 15.10 m.’lik bir alana yayılmıştır. Mekânın doğu sınırını ise kapı sistemi ve duvar sırası oluşturmaktadır. Çalışmalar sonunda mekâna üç adet kemerli kapıdan girişin sağlandığı anlaşılmıştır.   Erken ve geç evrelerde mekânın kullanım amacı henüz netlik kazanmamıştır ancak her iki evrede de konum, plan tipi ve mimari bloklar göz önüne alındığında; Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait önemli bir kamu yapısının daha sonra kilise? ya da bununla ilişkili dinsel bir yapıya dönüştürülmüş olduğundan söz edilebilir. 2014 yılında yapıda çalışmalara devam edilecektir.  


 laodikeia  laodikeia  laodikeia