• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Septimius Severus Nymphaeumu

  Suriye Caddesi’nin kuzeyindeki Septimius Severus Nymphaeumu (41.60x14.30 m)’unda, 2013 yılı kazı çalışmaları kapsamında çeşmenin su sistemine ait verilere ulaşmak amacıyla cepheye ait yıkılmış haldeki traverten bloklarda temizlik ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. Yıkıntı haldeki traverten bloklar kaldırılmış, kaldırılan blokların alt kodunda ortalama olarak 0.40-0.80 m. ölçülerinde ikinci sıra traverten blok yıkıntısı açığa çıkartılmıştır. Bu bölümde Çeşme kuzey duvarı arkasındaki nem alma koridoru kuzey duvarın doğuya doğru devam ettiği gösteren traverten+ tuğla+harç ile örülü 0.70 m. genişliğinde, 3 m. uzunluğunda ve 1.30 m. yüksekliğinde duvar tespit edilmiştir. Duvarda devşirme olarak kullanılan, ağız çapı içten içe 0.26 m. ve içerisinde yoğun miktarda kalker kalıntısının görüldüğü traverten blok, orijinal düzenlemede çeşmeye su sağlayan sisteme ait olmalıdır. 

  Çalışmalarda yapının açığa çıkartılan kuzey arka duvarında üç adet künk geçişi için açılmış oyuğun yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu oyukların, çeşmenin batı kısa cephesi ile kuzeybatı köşedeki tahliye kanallarında olduğu gibi havuza su getiren ve tahliye eden sistemle ilgili olduğu anlaşılmıştır.

  Yapının temeli ve evreleri ile ilgili olarak; havuza su sağlayan künk sisteminin devamında güney-kuzey yönünde, 2.37 m.lik kısmı koruna gelmiş durumdaki künk sırası daha görülmektedir. Söz konusu künk, 0.31 m. çapı ile çeşmeye su getiren künk sistemiyle ilgilidir. Ancak sonraki kullanım evresinde bu künk, güney-kuzey yönündeki künk sistemiyle birlikte kullanılmıştır. Bu düzenlemenin doğusunda ise, Nymphaeum kuzey arka duvarına ait temel seviyesindeki traverten blokların, cephe duvarına göre 0.30 m. genişliğinde dışa doğru çıkıntılı şekilde inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu çıkıntı bölüm üzerindeki künk sistemi, doğu-batı yönünde uzanan geç dönem düzenlemesiyle ilgilidir. Bu sıranın batısında su depolama amaçlı kullanılan pişmiş toprak künk açığa çıkartılmıştır. Bu sistemin kuzeyinde, Jokey Kulübü’nün doğu dış duvarına bitişik durumda bir adet ağız kısmı kırık ve eksik durumda pithos bulunmuştur.

  Diğer bir çalışma ise yapının havuz bölümünde gerçekleştirilmiştir. Havuzun  güneydoğu köşesinde zemin tahliye gideri (0.65x0.45x0.22 m.) açığa çıkartılmış olup, havuz zeminin son kullanım evresinde çay taşı blokaj ile yükseltilerek, yer yer 0.10 m. ye kadar kalınlıkla kiremit katkılı harç üzerine pişmiş toprak tuğla döşenerek düzenlendiği anlaşılmıştır.

Anastylosis Esas Koruma Çalışmaları: 2013 yılında S. Severus Nymphaeumu ön cephe parapet bloklarının arkasındaki opus caementicum duvarın korunmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında kırık durumda olan ve podyumu oluşturan merdiven basamaklarına ile parapet bloklarına ait parçalar tespit edilerek birleştirilmiştir. Bu işlem için parçaların birleşen kırık yüzeylerinde öncelikli olarak temizleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Parçaları bulunamayan parapet kaide, blok ve taçlarda ise kırık yüzey temizlenerek alçı ile kalıbı alınmış, pantograf tekniğiyle, referans noktaları yeni mermer bloklara atılarak orijinal bloğun kırık yüzeyi birbirini tamamlayacak şekilde işlenmiştir.

  Ayrıca eksik olan basamak ve parapet bloklarının yerine orijinal bloklara ve aslına uygun şekilde yeni kesilen mermer bloklar birebir işlenerek yerlerine yerleştirilmiştir. 


laodikeia  laodikeia  laodikeia

laodikeia  laodikeia  laodikeia

laodikeia  laodikeia  laodikeia