• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Kuzeydoğu Köşe

    2011 yılı kazı sezonu sonu ile 2012 yılı çalışmalarında Kuzey Kilisesi-Kuzey Tiyatro arasında ve “Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik Kuzeydoğu Köşe” (KDP.KD) olarak adlandırılan alanda, kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarındaki amaç; Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik’in kuzeydoğu köşesi ile ilgili veri elde etmek ve alanda yapılan yer radarı çalışmaları ile tespit edilen blokları açığa çıkartmaktır.

    Yürütülen kazı çalışmalarında; Batı ile Kuzey Tiyatrosu arasında M.S. 5. yy.ın başlarında yapılan surlarla bağlantılı olan bir gözetleme kulesinin varlığı anlaşılmıştır. Gözetleme kulesinin güneyinde, kuleye bitişik kuzey-güney doğrultulu duvar ve bu duvarın altında devşirme mermer mimari bloklar ve heykel parçaları ile oluşturulan başka bir duvar tespit edilmiştir. Kutsal Agora Doğu Portiğin stereobatı ile aynı kotta olduğu anlaşılan duvar, portiğin bu yönde devam ettiğini göstermektedir. Ancak portiğin batı yöne dönüşü alandaki yoğun tahribat nedeniyle bulunamamıştır. Sadece stereobatın korunabildiği portiğin üzerine devşirme mermer mimari blok ve heykellere ait parçalar ile başka bir duvar sırası yapılmıştır. Kentte yaşanılan depremler sonrasında yoğun kaymanın görüldüğü bu duvarın üzerine ise büyük boyutlu traverten bloklarla bir duvar inşa edilmiştir. Bu alandaki veriler, Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portiğin bu bölümde de devam ettiğini ancak geç dönemde yapılan düzenlemeler ve eklemelerle alanın işlevinin değiştirildiğini göstermektedir.
Kenti çevreleyen Erken Bizans Dönemi surlarına ait kulenin doğusu ile yıkıntı haldeki traverten blokların kuzeyinde yürütülen çalışmalarda ise apsisli bir bölüm açığa çıkartılmıştır. Apsisli alan, doğu–batı doğrultulu duvar ile sınırlandırılmıştır. Bu alan içerisinde çok sayıda mimari bloklar ve heykellere ait mermer parçalar açığa çıkartılmıştır. Bu blokların bazılarının üzerinde bıçak izleri tespit edilmiştir. Bilinçli olarak kesilen blokların tabanında sarı renk kumdan oluşan tabaka ve olasılıkla tuğla ile düzenlenmiş bir kanal açığa çıkartılmıştır. Bloklar üzerindeki kesim izleri ve kanal göz önüne alındığında; alanda Erken Bizans Dönemi’nde faaliyet gösterten mermer kaplama kesim atölyesinin varlığı ilk kez kazılarla ortaya konmuştur. Açığa çıkartılan diğer sikkeler ise kronolojik olarak M.S. 4-5. yy.a tarihlenmektedir.

    Bunun yanı sıra çalışma alanının güneyinde olasılıkla mermer kesim atölyesinde parçalanmak üzere taşınmış olan mermer mimari bloklar açığa çıkartılmıştır. Bloklar üzerindeki yoğun traktör pulluğu izleri, alanda daha önce yapılan tarımsal faaliyetlerle ilgili olup konuyla ilgili olan gerekli belgeleme işlemleri kazı çalışmaları sırasında yapılmıştır.