• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Stadyum Caddesi

  Hippodomik sistemde Caracalla Nymphaeumu kavşağından güneye doğru devam eden diğer bir ana cadde olan Stadyum Caddesi’nde, 2009-2011 yıllarında yapılan kazı çalışmaları Stadyum Caddesi’nin, Suriye Caddesi’ne göre daha fazla tahrip olduğunu ortaya koymuştur.

  2013 yılında ise açığa çıkartılan mimari blokların anastylosis esas olmak üzere restorasyon çalışmaları yapılmıştır.  Kazı çalışmalarında cadde portik sütunlarının büyük bir kısmının tahrip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca az sayıda cadde tabanı ve portikleri üzerinde dorik yapıya ait mermer mimari bloklar açığa çıkartılmıştır. 2013 yılında bu bloklar üzerinde tasnif ve anastylosis esas alınarak koruma-onarım, ayağa kaldırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Stadyum Caddesi batı portik üzerindeki, dört adet mermer yek pare dorik sütun ayağa kaldırılarak demo çalışmaları sonrası sabitlenmiştir. Doğu portiğin güneyinde ise iki adet yekpare sütunda yapılan demo çalışmaları sonrasında devşirme mermer kaideler üzerinde ayağa kaldırılmıştır. Toplamda Stadyum Caddesi Doğu ve Batı portiklerinde 7 adet sütun ayağa kaldırılmış olup cadde zemini üzerine düşen kırık haldeki mimari blok parçaları kaldırılarak cadde bütünlüğü sağlanmıştır.

  Diğer bir çalışma ise Efes Portikosu doğusundaki kemerli geçişlerde yapılmıştır. Kemerli geçişe ait bloklar sağlamlaştırılarak var olan blokları anastylosis esas ayağa kaldırılmıştır. Bu işlem sonrası cadde yerleşim düzeni görsellik kazanır ve bu şekilde mimari bütünlük vurgulanmıştır.

  Caddede yapılan koruma uygulaması batı portik üzerinde kırık halde bulunan sütun üzerinde gerçekleşmiştir. Bulunduğu şekli ile koruma altına alınan sütun gövde parçası ahşap traverslerle kafes sistemiyle çevrelenmiş ve içinde oluşan boşluk kumla kaplanarak oluşabilecek fiziksel tahribatların engellenmesi amaçlanmıştır.

 

Stadyum Caddesi Doğu Portik Mekanları

  Stadyum Caddesi’nde Doğu Portik içinde yer alan ve gerçekleştirilen kazılar neticesinde kısmen görünür hale gelen mekan sıralarının caddeye bakan duvarlarında koruma ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Alandaki uygulamalarda ilk olarak duvar örgüsünden düşen taşlar yerleri tespit edilerek sabitlenmiştir. Sonrasında duvarları oluşturan traverten blokların arasına (orijinal derz harcına hiç rastlanmadığından) kazı toprağından oluşturulan killi çamur harcıyla derz dolguları yapılmıştır. Duvar örgülerinin düşük seviyede korunan bölümlerinde ise tasnif alanından alınan traverten blok ve çay taşları kullanılarak kısmi onarımlar gerçekleştirilmiştir. Duvar yükseltmelerinde, onarılan bölümün belli olması için tek sıra tuğla dizisi ayırıcı olarak kullanılmıştır. Ayrıca onarılan duvarlar üzerinde bulunan ve caddeye açılan kapı girişleri, arka kısımda kalan kazılmamış kültür dolgusunda oluşabilecek çökmelerden etkilenmemesi için, geri planda örülen kuru duvar örgüsüyle desteklenmiştir.


laodikeia  laodikeia  laodikeia

laodikeia  laodikeia  laodikeia

laodikeia  laodikeia