• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Yayınlar

 

1895
Ramsay, W. M., The Cities and Bishoprics of Phrygia, I, Oxford, 1895.

1898

Weber, G.,  “Die Hochdruck- Wasserleitung von Laodicea ad Lycum”, Jahrbuch Des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts , Band XIII, Berlin, 1898, 1-13. 

Weber, G., “Die Flüesse von Laodicea”, Mittheilungen Des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituts, Athenische Abtheilung Band XXIII, Athens, 1898, 178-195. 

1924
Ruge,W., “Laodikeia”, Paulys Realencyclopädie Der Classischen Altertumswissenschaft, XII, 1, 722-723, (1924).

1937
Akçakoca, F., Laodikya (Laodiceia), Denizli, 1937.

1962
Gagniers, J. D., "Rapport sur la Fouille de Laodicée” (août 1961), TürkAD XI–2, Ankara, 1962, 38-39.

1969
Ginouvès, R., “L’Architecture”, Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969, 13-185.  

Kahil, J., “La Sculpture”, Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969, 187-233. 

Kahil, J., “La cèramique et les lampes”, Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969, 235-245. 

Robert, L. “Les Inscriptions”, Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969, 247-389.  

De X. Planhol, “Le cadre gèographique: le pays de Laodicèe-Denizli”, Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969, 391-419.

1994
Yıldız, H., “Denizli-Laodikya Antik Kenti Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları”, IV. MKKS, 219-225, Ankara, 1994.

1995
Traversari, G., "1993'te Frigya Kenti Laodicea'da Yapılan Araştırma" XII AST, Ankara, 1995, 67-74.

1996
Th. Corsten – Th. Drew-Bear, “Inschriften aus Laodikeia am Lykos und Eumeneia”, Epigraphica Anatolica Heft 26, Bonn, 1996, 31-42.

Traversari, G., “1994 yılında Laodiceia’da (Frigya) Yapılan Arkeolojik İnceleme”, XIII. AST, II,  Ankara, 1996, 81-88.

1997
Şimşek, C., “Laodikeia Sütunlu Lahti”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı XXXI, Ankara, 1997, 269-289.
 

Corsten T., Die Inschriften von Laodikeia am Lykos, Inschriften Griechiscer Städte Aus Kleinasien 49, Bonn ,1997.

Traversari, G., “Ladik’te 1995 yılında Yapılan Arkeolojik ve Topoğrafik İnceleme”, XIV. AST, I, Ankara, 1997, 79-90. 

1998
Şimşek, C., “Laodikeia Ana Küme Girlandlı Lahidleri (A ve B)”, Arkeoloji ve Sanat, Sayı.85, İstanbul, 1998, 2-28.
 

Şimşek, C., “Uyuyan Dev Laodikeia”, EKOL (Denizli Sanayi Odası Dergisi), Sayı.2, Denizli, 1998, 33-38.

Traversari, G., “1996 yılı Laodicea Arkeolojik Yüzey Araştırması”, XV. AST, II, Ankara, 1998, 295-305. 

Reger, G., “The Koinon of the Laodikeis in Karia”, Epigraphica Anatolica Heft 30, Bonn, 1998, 11-17.

1999

Traversari, G., “1997 yılında (Frigya’daki) Laodiceia’da Yapılan Arkeolojik Yüzey Araştırması”, XVI. AST, II, Ankara, 1999, 293-298.

Olshausen, E., “Laodikeia”, Der Neue Pauly Enzyklapädie der Antike, Band 6, Stuttgart, 1999, 1132.


2000

Şimşek, C., “Regional Cultures In The Lycos Valley And Its Neighbourhood”, 2.nd International Symposium On Pisidian Antioch, July, 02-04 ’2000.

Şimşek, C., Antik Lykos Vadisinde 2000 Yıllık İnançlar, RK Stüdyo Ajans, İzmir (Türkçe, İngilizce, Almanca) , 2000.


Şimşek, C. - Yıldız, H., “Sarcofagi A Ghirlande Dalla Necropoli Di Laodicea Al Lycos (Lycos Laodikeia’sı Nekropolü Girlandlı Lahidleri)”, Ricerche Archeologiche Turche Nella Valle Del Lycos (Lycos Vadisi Türk Arkeoloji Araştırmaları), Universita Di Lecce, ARCHEOLOGIA E STORIA, 6, Congedo Editore, Roma, 2000, 99-165.

Traversari, G.,“La Situazione Viaria di Laodicea alla Luce Degli Itinerari Romani”, Laodicea Di Frigia I, Roma, 2000, 9-14. 

Santi, F. M., “Comunitá Giudaiche a Laodicea”, Laodicea Di Frigia I, Roma, 2000, 25-27. 

Sperti, L., “Ricognizione archeologica a Laodicea sul Lico”, Bollettino Dell’Associazione, Iasos di Caria, n 6, Bologna, 2000, 22-26. 

Sperti, L., “Ricognizione archeologica a Laodicea di Frigia: 1993-1998, Laodicea Di Frigia I, Roma, 2000, 29-103. 

Bejor, G.,“Per Una Ricerca di Laodicea Ellenistica”, Laodicea Di Frigia I , Roma, 2000, 15-23. 

Bejor, G. – J. Bonetto – S. Gelichi – G. Traversari (ed), Laodicea di Frigia II , La Ricognizione 2000, Padova, 2004, 13-20.

2003
Şimşek, C. - Ceylan, A.,  “Laodikeia’da Tespit Edilen Bir Deprem ve Diocletianus’a İthaf Edilen Bir Yazıt”, Archivum Anatolicum VI, Ankara, 2003, 147-163. 


Şimşek, C., “Laodikeia Antik Kentinden Haç Baskılı Tabaklar”, III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ( IIInd. International Eskişehir Terra Cotta Symposium), 16–30 Haziran 2003, 411–422.


2004
Şimşek, C., "Antik Kent Laodikeia", Denizlim 2, Ocak-Şubat 2004, 50-54.

Şimşek, C., “Laodikeia Antik Kenti”, Denizli 4 , Ekim-Aralık 2004,12-15.


2005
Şimşek, C., "Lycos Laodikeiası'ndan Yüksek Kabartmalı Friz Bloğu", Ramazan Özgan'a Armağan, İstanbul, 2005, 433-451.

Şimşek, C., Tarhan M.A., "Laodikeia Kazı Deposundan Çalınan Eserler," Arkeoloji ve Sanat, sayı 120, İstanbul, 2005, 101-114.

Şimşek, C., "2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları", 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 24-28 Mayıs 2004 Konya (2005), 305-320.

Şimşek, C., "Ancient City Laodicea and Travertine", Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, Ankara 2005, 361.

Şimşek, C., "Laodikeia", Laodikeia Stone 1, Mart-Mayıs 2005, 38-39, 42.

Şimşek, C., "Laodikeia Antik Kenti Stadyumu", Kent ve Sanat Sayı 6, Kasım-Aralık 2005, Denizli, 30-34.

Gelichi, S.,  "Archaelogical Survey at Laodicea of Phrygia, 2002”, Bollettino Dell’Associazione, Iasos Di Caria, n. 11, Bologna, 2005, 3236.


2006
Şimşek, C., "2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı", 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005 Antalya (Ankara 2006), 419-434.

Büyükkolancı, M.-Şimşek, C. “Die Aquadukte und das Wasserverteiligungssystem von Laodikeia ad Lycum” Cura Aquarum in Ephesos, Babesch, Supp 12-2006, Ed. G. Wiplinger, Vol. 1, s. 137-146. , 2006.

Şimşek, C., - Büyükkolancı, M, "Laodikeia Antik Kenti Su Kaynakları ve Dağıtım Sistemi", Adalya IX, 2006, 83-103.

Şimşek, C., "A Menorah with a Cross Carved on a Column of Nymphaeum a at Laodicea ad Lycum", Journal of Roman Archaeology 19, 2006, 343-346.
Şimşek, C., "Laodikeia ad Lycumda Menorahlı Bir Haç Betimi", Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, İstanbul, 2006, 299-306.

Şimşek, C., "Tapınak A'dan Yeni Bulunan Kabartmalı İki Sütun", XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 2006.

Şimşek, C., Büyükkolancı, M, "Die Aqueduct und das Wasserverteilungssystem von Laodikeia ad Lycum", Cura Aquarum In Ephesus, Volume 1, Leuven, 2006, 137-146.

Tarhan M.A., "2002-2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kabartma Buluntuları", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Aytaçlar P. Ö. – Akıncı E., “A List of Female Names from Laodicea”, Epigraphica Anatolica 39, Bonn, 2006, 111-116.

2007

Şimşek, C., "Laodikeia 2005 Yılı Kazıları", 28. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, I, 29 Mayıs-2 Haziran 2006 Çanakkale, 2007, 455-478.
Şimşek, C, “ Laodikeia’dan Kazıma Kabartılı Tabaklar”, Haluk Abbasoğlu Armağanı, 2007.

Şimşek, C., "Laodikeia ad Lycum", Anatomy, International Journal of Experimental and Clinical Anatomy (26-29 October 2007, Pamukkale-Denizli), Vol. 1/2007, 22-23.

Şimşek, C., "Laodikeia", American Journal of Archaeology, Vol 111, No.2, 2007, 330-331, Fig. 28-29.

Şimşek, C., Duman, B., "Laodikeia'da Bulunan Ampullalar", Olba XV, 2007, 73-101.

Şimşek, C., Duman, B., "Laodikeia'da Bulunan Geç Antik Çağ Unguentariumları", Adalya X, 2007, 285-307.

Şimşek, C., "Laodikeia ve Kazıların Tarihi", Pamukkale Üniversitesi Dergisi, Sayı 17, 2007, 44-45.

Şimşek, C., Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007.

Şimşek, C., "Laodikeia'dan Ladik'e Denizli", Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-8 Eylül 2006 Denizli, 2007, 38-50
.
Şimşek, C., “Laodikeia, Lykos’ta Yeniden Doğan Güneş”, Denizli Hayat,Denizli Belediyesi Dergisi, Sayı: 2, 2007, Denizli, 38-43. , 2007.

Şimşek, C., “Lykos’ta Doğan Işık”, EKOL Denizli Sanayi Odası Dergisi, Sayı 22, 2007, 10-18, 2007.

Şimşek, C., “Laodikeia ve Kazıların Tarihi”, Pamukkale Üniversitesi Dergisi, Sayı 17, 2007, 44-45, 2007.

Büyükkolancı, M., “Laodikeia ve Hierapolis Hamamlarının Kazı Sonuçlarına Göre İki Kentin Son Dönemleri”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-8 Eylül 2006), Denizli, 2007, 51-56. 

Ertekin, E., “Roma Çağında Hierapolis ve Laodikeia’da Tekstil ve Tekstil Sektöründeki Meslek Örgütleri (Ergasia’lar)”,  Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Cilt 1, 2007, 31-41.

2008
Şimşek, C., “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3, (28 Mayıs-01 Haziran 2007 Kocaeli), Ankara, 2008, 99-122.

Şimşek, C., “Laodikeia’dan Kazıma-Kabartılı Tabaklar (Engraved-Swelled Plates From Laodikeia)”, Arkeoloji Dergisi XI (2008/1), İzmir, 2008, 129-146.

Şimşek, C., “Antik Dönem’de Lykos’ta Tıp ve Sağlık, Önce Sağlık”, PAÜ Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 9, 2008, 24-26.

Şimşek, C., “Laodikeia ad Lycum (Lykos Laodikeia’sı), Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi 19 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2008), Denizli, 13-22.

Şimşek, C., “Antik Kent Laodikeia”, Aktüel Arkeoloji, Sayı 6, İstanbul, 2008, s. 74-85.

Ritti T., Museı Archeologico di Denizli-Hierapolis Catalogo dele iscrizione greche e latine, Napoli, 2008.

2009
Şimşek, C., “2007 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2 (26-30 Mayıs 2008 DTCF Ankara), Ankara, 2009, 409-436.

Şimşek, C., “Laodikeia’da Tekstil Üretimi”, EKOL 23, (Şubat 2009), Denizli, 2009, 9-13.

Engin, Ç-Kaleli İ-Mete E-Şimşek C., “Bir Kazı Döneminde Laodikeia Rekreasyon Ortamında Hava Küflerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Airborne Molds in Laodikeia’s recreation Work Environment During an Excavation Period)”, Mikrobiyoloji Bülteni 2009/43, 277-284.

Kumsar, H., Aydan Ö., Şimşek, C., D’Andria, F., Söğüt, B., Meder, M., Karabay, N., “Preservation of Some Ancient Cities in Aegean Region of Turkey with an Emphasis on Hierapolis, Laodikeia, Aphrodisias and Lagina”, Cultural Heritage, Conservation and Communication, Papers presented at the International Symposium of Conservation Science for Cultural Heritage 2008, 40th Anniversary of National Research Institute of Cultural Heritage, Korea, 2009, 73-93.

Şimşek, C., “Regional Cults in the Lycos Valley and Its Neighbourhood”, Altan Çilingiroğlu’na Armağan Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat (Studies in Honour of Altan Çilingiroğlu A Life Dedicated to Urartu on the Shores of the Upper Sea), İstanbul, 2009, 673-690.

2010
Şimşek, C., “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 4 (25-29 Mayıs 2009 Denizli), Ankara, 2010, 101-134.

Şimşek, C., “Lykos Laodikeia’sından Kabartmalı İki Sütun”, XV. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Eylül 2006), Ankara, 2010, 177-187, Res.1- 23.

Şimşek, C., “Laodicea, A long-lived city”, World Archaeology Magazine, June/July Issue 41, Vol. 4, No. 5, London, 34-35.
Şimşek C.-Yener B., “An Ivory Relief of Saint Thecla”, Adalya XIII, 2010, 321-334. 

Şimşek, C., Duman, B., “Laodikeia Kuzey Bazilikası (Kilisesi)”, XIII. Ortaçağ ve Türk dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (14-16 Ekim 2009 Pamukkale Üniversitesi), editörler K. Pektaş vd., 2010, 593-602.

Yener B., “Laodikeia Korinth Başlıkları”, Pamukkale Üniversitesi Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Denizli, 2010.
Duman, B., “Laodikeia Hellenistik ve Erken Roma Dönemi Seremikleri”, Selçuk Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2010.

Günay I. – Satar Z.– Şimşek N., “Laodikeia İskeletlerinin Osteolojik Analizi”, 25. Arkeometri Sempozyumu (25-29 Mayıs 2009 Denizli), Ankara, 2010, 329-342.

2011
Şimşek, C., “Sculpture from Laodikeia (Laodicea ad Lycum)”, Roman Sculpture in Asia Minor 80 (Proceedings of the International Conference to celebrate the 50th anniversary of the Italian excavations at Hierapolis in Phrygia, on May 24-26, 2007, in Cavallino Lecce), edited by F. D’Andria and I. Romeo, Portsmouth, Rhode Island, 2011, 336-345.

Şimşek, C., “2009 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3 (24-28 Mayıs 2010 İstanbul), Ankara, 2011, 447-474.

Şimşek, C., “Laodikeia’da Canlandırılan Tarihten Bir Yaprak: Tapınak A Kazı ve Restorasyonu”, Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi 27 (Ocak-Nisan 2011), Denizli, 2011, s. 6-15.

Şimşek C. - Okunak M. - Bilgin M., Laodikeia Nekropolü  (2004-2010 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 1.1/2, (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2011.   

Şimşek, C., “Tarihin İçinden: Laodikeia’dan Ladik’e Denizli”, Denizli Tanrının Kutsadığı Vadi, İstanbul, 2011, 85-125.
Şimşek, C., “Laodikeia”, Denizli Turizm Değerleri, Ankara, 2011, 74-93. 

Şimşek, C., Sezgin, M.A., “Laodikeia Kuzey Tiyatrosu”,  Olba XIX, 2011, 173-201.

Kearsley, R.A., “Epigraphic Evidence for the Social Impact of Roman Government in Laodicea and Hierapolis”, Colossae in Space and Time, Linking to an Ancient City (Edited by A.H. Cadwallader and M. Trainor), Oakville, 2011, s. 130-150.

2012
Şimşek, C., "2010 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 4 (23-28 Mayıs 2010 Malatya), Ankara, 2012, 569-601.

Şimşek, C., “Laodikeia Batı Tiyatrosu”, Stratonikeia’dan Lagina’ya From Stratonikeia to Lagina Ahmet Adil Tırpan Armağanı Festschrift in Honour of Ahmet Adil Tırpan, İstanbul, 2012, 597-612.
Şimşek, C., “Güzel Kraliçe Laodike’nin Kenti: Laodikeia”, New Sanat, Ocak-Şubat 2012, 32-37.

Şimşek, C., “Kraliçenin Kenti Laodikeia”, Atlas Dergisi, Şubat 2012, 104-109.

Şimşek, C., Kutsal Kent Laodikeia’nın Kiliseleri, Denizli, 2012.

Şimşek, C.-Guizzi, F., “A Dedication of the Praeses Dyscolius from Laodikeia on the Lykos”, Maditerraneo Antico, XV, 2012, 511-518.
Şimşek C.-Sezgin, M.A. “The West And North Theatres In Laodicea”, Restoration and Management of Ancient Theatres in Turkey, Methods, Research, Results (Ed. F. Masino, P. Mighetto, G. Sobra), Lecce, 2012, 103-128.

Şimşek, C., Okunak, M., Bilgin, M., “Laodikeia Nekropolü Yayını Eleştirisi Üzerine”, Arkeoloji ve Sanat 141, 2012, 149-170.


2013
Şimşek, C., Laodikeia (Laodiceia ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, İstanbul, 2013.

Şimşek, C., Duman, B., “Lykos Laodikeiası’ndan Bir Grup Yerel Üretim Kandil”, Olba XXI, 2013, 151-180.  

Şimşek, C., “Laodikeia Antik Kenti’nde Yapılan Çalışmalar", Colloquium Anatolicum (Anadolu Sohbetleri), XII, 2013, 15-36. 
Şimşek, C., “2011 Yılı Laodikeia Kazıları”, 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3 (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), Ankara, 2013, 103-124.

Şimşek, C., “Laodikeia Nekropolü’nden Kremasyon Kapları”, K. Levent Zoroğlu’na Armağan (Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu), (Edit. M. Tekocak), İstanbul, 2013, 647-703.

Şimşek, C., “Lykos’u Aydınlatan Işık: Laodikeia”, Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi 35 (Mayıs-Ağustos 2013), Denizli, 2013, 4-17.

2014

Şimşek, C., ''2012 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları'', 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3 (27-31 Mayıs 2013 Muğla), Ankara, 82-102.

Şimşek, C., “2013 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 36.3, 2014 (Ankara 2014) 633-660.

Şimşek, C., ''Laodikeia'dan Ladik ve Denizli'ye'', Denizli'nin Derin Geçmişi: Kazı ve Araştırmalar, Geçmişten Günümüze Denizli Özel Sayı, Sayı 38, Denizli, 2014, 20-37.

Şimşek, C., 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Laodikeia Çalışmaları 3 (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2014.

Şimşek, C. “Laodikeia Arkeolojik Alanı Archaeological Site of Laodikeia”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 1-32.

Şimşek, C. “Lykos Vadisi İçinde Yer Alan Laodikeia”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2014, 33-70. 

Şimşek C. – Bayram F., “Merkezi Kilise ve Çevresindeki Yapı Kalıntıları”, 10.Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3, (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2014, 283-302. 

Şimşek C. – H. Baysal – M. Okunak, “Korucuk Kurtarma Kazısında Açığa Çıkartılan Mezarlar” 10.Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3, (ed C. Şimşek), İstanbul, 2014, 229-282. 

Şimşek C. – Yener, B. “Laodikeia’da Dor Mimarisi’, 10. Yılında Laodikeia (2003- 2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2014, 173-194. 

Şimşek C. – Sezgin, M.A. ‘’Laodikeia’dan Yüksek Kabartmalı Friz Bloğu’’, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2014, 145-158. 

Şimşek C. – Konakçı E. – Pernicka, E. “Analyses of Origin for the Obsidian Found at Asopos Hill, Laodikeia Laodikeia Asopos Tepesi’nde Bulunan Obsidyenlerin Köken Analizleri”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 123-144. 

Oğuzhanoğlu U., “Laodikeia’dan Batı Anadolu Erken Tunç Çağı’na Yeni Katkılar”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 71-86. 

Konakçı E., “New Contributions to the Western Anatolian Early Bronze Age from Laodikeia-First Setlement of Laodikeia: Asopos Hill”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 87-122. 

Duman B., “Lykos Laodikeia’sından Yerel Üretim Bir Grup Seramik: Lykos Skyphosları-A Group of Local ceramics production from Laodikeia ad Lycum: Lycos Skyphoi”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 159-172. 

Büyükkolancı M., “Laodikeia Merkezi Hamam 2003-2007 Kazıları ve Sonuçları Excavation and Results of Central Bath Laodikeia 2003-2007”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 207-228. 

Köseler A. –  Okunak M., “Ancient mtDNAs of Laodikeia- Laodikeia’dan Antik Mitokondrial DNA”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 303-308. 

Tarhan Ç.M. – Baloğlu E., "Laodikeia Arkeolojik Alanında Koruma Çalışmaları: Laodikeia Tapınak A Yapısı Tonozlu Mekânı’nda Yer Alan Graffitolu Duvar Sıvalarının Konservasyonu-Archaeological Conservation Works in Laodikeia: Conservation of the Laodikeia Temple A Vaulted Structure Wall Plasters”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 321-338. 

Kaytan S.M., “Laodikeia (Hac) Kilisesi Koruma Yapısı Projesi The Protection Structure of Laodikeia Church”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed.C. Şimşek), İstanbul, 2014, 339-354. 

Kılınçarslan S. – Koralay T., “Laodikeia Antik Kenti Tapınak A Yapısında Kullanılan Mermerlerin Mineralojik ve Petrografik Özellikleri- Mineralogic and Petrographic Characterizations of the Marbles in the Temple A from the Laodikeia Ancient City”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 355-368. 

Düşen O. –  Sarpkaya U. – Gürcan B. – Gül Ö., “Laodikeia Antik Kenti’nin Floristik Yapısı The Flora of the Laodikeia Ancient City”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 369-386. 

Urhan R.  – Karaca M. – Kızılkaya E., “Laodikeia Antik Kenti (Denizli) ve Çevresinin Faunası-Fauna of Laodikeia Ancient City (Denizli) and Its Vicinity”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 387-400. 

Özdemir A., “Laodikeia Antik Kenti-Kazı Evi Çevresi Peyzaj Tasarım Süreci-Landscape design process of the excavation house of the ancient city Laodikeia”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2014, 401-413.

2015

Şimşek, C., '' Laodikeia'da M.S. 7.yy Sonrası Yaşam'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 597-612.

Şimşek, C., “1900 yıllık Su Yasası Bulundu”, Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl 49, Sayı 576, Kasım 2015, 66-67.

Şimşek, C., "Textile and Production Ateliers in Laodikeia", Home Textile 86 , Denizli, 2015, 138-144.

Şimşek, C., Laodikeia Kilisesi, Lykos Vadisi’nde Hıristiyanlık, Denizli, 2015. 

Şimşek, C., Die Laodikeia Kirche, Das Christentum im Lykostal, Denizli, 2015. 

Şimşek, C., Church of Laodikeia, Christianity in the Lykos Valley , Denizli, 2015. 

Şimşek, C., L'eglesie de Laodikeia, Le Christianisme Dans la Vallee du Lycos , Denizli, 2015.

Şimşek, C. – Bilgin, M. – Okunak, M., “Laodikeia Nekropolleri ve Mezar Tipleri (The Nekropoleis Of Laodikeia And Grave-Types )”, Arkeoloji Dergisi XX , İzmir, 2015, 111-157.

Oğuzhanoğlu, U., ''Laodikeia Erken Tunç Çağı 2 Mezarlığından Bir Çukur ve Düşündürdükleri'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 423-434.

Sezgin, M. A., ''Laodikeia'dan Fil Betimlemeli Lahit Parçası'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 559-568.

Yener, B., ''Laodikeia'dan Traverten Bir Ion Başlığı'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 729-736.

Oğuzhanoğlu-Akay,U., Laodikeia- Kandilkırı Verileri Işığında Güneybatı Anadolu’da Erken Tunç Çağı II ve III, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2015.

2016

Şimşek C., “2014 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 37,  Ankara, 2016, 481-508.

Şimşek C., “2015 Yılında Laodikeia’da Yapılan Çalışmalar”, Geçmişten Günümüze Denizli, Denizli’nin Derin Geçmişi Kazı ve Araştırmalar 2 (Özel Sayı Editörü C. Şimşek), Sayı 47, ISSN 1304-6608, Şubat 2016,4-51.

Semiz B. – Şimşek C. – Duman B., “Laodikeia Geç Antik Çağ Unguentariumları Arkeometrik Çalışması/Archeometrical Study on The Late Antique Unguentariae of Laodiceia”, Turqua Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı , ed. M.A. Sarıkaya, İstanbul, 2016.

Kumsar H. – Aydan Ö. – Şimşek C. – D’Andria F., “Historical earthquakes that damaged Hierapolis and Laodikeia antique cities and their implications for earthquake potential of Denizli basin in western Turkey”, DOI , 10.1007/s10064-015- 0791-0, 2016.

2017

Şimşek C., “Urban Planning of Laodikeia on the Lykos in Light of New Evidence”, Landscape and History in the Lykos Valley:Laodikeia And Hierapolis in Phrygia, eds. C. Şimşek – F. D’Andria, Cambridge Scholars, 2017, 1-52.

Şimşek C., “Marble in Ancient Architecture of Laodikeia on the Lykos: New Evidence”, Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minör, Research on Hierapolis in Phrygia and other cities in South-western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservationi, ed. T. Ismaelli – G. Scardozzi, 2017, 701-710.

Şimşek C., “2015 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Journal of Archaeology & Art, Arkeoloji ve Sanat (156. Sayı, Eylül- Aralık 2017), ISSN 1300-4514, İstanbul, 2017.

Bilgin M., Laodikeia'nın Geç Antik Çağ Yerel Üretim Kırmızı Astarlı Seramikleri (Metin/Katalog), Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2017.

2018

Şimşek C., “Laodikeia Su Yasası Laodikeia Water Law”, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi -II nd International Urban, Environment and Health Congress (16-20 April 2018 Cappadocia), 2018, 190-199.

Şimşek C., “Geç Antik Çağ’da Laodikeia (Laodikeia in the late antiquity)”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , eds. C. Şimşek –T. Kaçar, İstanbul, 2018, 81-116.

Şimşek C., “2016 Yılı Laodikeia Çalışmaları”, KST 39. 1, 2017 (Bursa 2018), 359-386.

Şimşek C., "Laodikeia ve Mermer, Laodikeia and Marble", 7. Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi 2017-International Stone Sculpture Colony, Denizli, 2018, 88-103.

Şimşek C. – Bilgin M., “Laodikeia Geç Antik Çağ Seramikleri”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , eds. C. Şimşek – T. Kaçar, İstanbul, 2018, 175-200.

Şimşek C. – Yener B., “Ampullae with Figural Depictions From Laodikeia of Late Antiquity”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , eds. C. Şimşek – T. Kaçar, İstanbul, 2018, 217-232.

Bayram F., “Laodikeia’da Hıristiyanlık Ve Kiliseler-Christianity And Churches İn Laodikeia”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 117-138.

Tarhan ÇM., Laodikeia Kilisesi’nde Uygulanan Restorasyon Yöntemleri: Temel Prensipler ve Uygulama Sınırları RestorationMethods Applied in the Laodikeia Church: Fundamental Principles And Application Limits”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 149-174.

Guizzi G., “The Inscriptions of Temple A from Laodikeia. New Evidence from the age of Diocletian to the age of Constantine-Laodikeia’dan Tapınak A Yazıtları. Diocletianus’tan Constantine Yeni Bulgular”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 201-216.

Huttner U., “Persecutıon, Martyrdom, And Hagıography in Laodikeia Presentation- Laodikeia’da Takibat, Şehadet ve Aziz Hikâyeleri”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 139-148.

Yılmaz-Kolancı B., Laodikeia Mimari Bloklarındaki Bitkisel ve Figüratif Kabartmalar, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2018.

 

2019

Şimşek C., “Laodikeia’da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı-Fifteen Years of Excavation and Restoration Works at Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 1-88.

Şimşek C., “Zırhlı Traian Heykel Grubu-Statue Group of Trajan with Cuirass (lorika- thoraks)”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 89-142.

Şimşek C., “Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’den İki Ampulla-Two Ampullae from West Porticus of the North (Sacred) Agora in Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 221-238.

Şimşek C., “2017 Yılı Laodikeia Çalışmaları”, KST 40. 1, 2018 (Ankara 2019) 445-470.

Şimşek C. - Filippini A., “The Funerary Altar of the Christian Soldier Aurelius Marinianus (Early 4th Cent. Ad). From Viminacium to Chrysopolis and Laodikeia-Hıristiyan Asker Aurelius Marinianus’un (MS Erken 4. yy) Mezar Altarı. Viminacium’dan Chrysopolis ve Laodikeia’ya”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 187-220.

Şimşek C. – Yılmaz- Kolancı B., “Laodikeia Mimari Bloklarında Yer Alan Balık Kabartmaları Üzerine Gözlemler Observations on Fish Reliefs on Laodikeia Architectural Blocks”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 273-286. 

Şimşek C. – Tarhan  M. – Uçal F. – Arığ A., “Güneydoğu Nekropolü Sondaj Kazısı- Sondage Excavation at the Southeast Necropolis”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 287-334. 

Şimşek C.– Yener Ş., “Laodikeia’dan Aziz Menas Tasvirli Kurşun Mühür Baskıları- Saint Menas Depicted Lead Seals from Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 335-344.

Oğuzhanoğlu-Akay U., “Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Yerleşim Modeline Dair Yeni Gözlemler: Laodikeia-Kandilkırı 2. Tabaka-New Observations on the Early Bronze Age Settlement Plan of West Anatolia: Laodikeia Kandilkırı Level 2”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 239-252.

Tarhan Ç.M., “Arkeolojik Alanda Önleyici Koruma: Laodikeia Örnekleri-Preventive Protection in Archaeological Sites: Examples of Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019,345-362.

Sezgin M.A. – Koralay T., “Septimius Severus Nymphaeumu Sütunlarının Mineralojik ve Petrografik Karakterizasyonu-Mineralogic and Petrographic Characterization of the Columns in the Septimius Severus Nymphaeumu”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 363-380.

Semiz B., “Laodikeia’dan Geç Antik Çağ Unguentariumları Üzerine Arkeometrik Çalışma- Archaeometric Research on Late Antiquity Unguentaria from Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 381- 390.

Özdemir A., “Laodikeia Arkeolojik Sit Alanı Peyzaj Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi- Evaluation of Landscape Features of Laodikeia Archaeological Site in Terms of Landscape Architecture”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 391-422. 

Guizzi F., “An Edict of a Proconsul of Asia on the Aqueduct of Laodikeia (114/115 Ce?)-Laodikeia Su Yolları Üzerine Anadolu Eyalet Valisinin Bir Fermanı (MS 114/115)”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 143-164.

Guizzi F., “Greek and Latin Inscriptions of Laodikeia on the Lykos 2003-2018-Lykos Laodikeiası’ndan Grekçe ve Latince Yazıtlar (2003-2018)”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 165-180.

Nocita M., “Praula, Lady of the Blue Faction-Mavilerin Hanımı Praula”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 181-186.

Pedone S., “On Some Fragments of Decorated Mensae of the Archaeological Museum of Istanbul. From Laodikeia in Phrygia to Constantinople-İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Mensae süslü Bazı Parçalar Üzerine: Frigya Laodikeia’sından Constantinopolis’e”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 253-272.

Yener B., Laodikeia Roma İmparatorluk Dönemi Mimari Bezemeleri, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2019.

Tarhan Ç.M., Beycesultan ve Laodikeia Örneklerinden Hareketle Kazı Alanlarındaki Arkeolojik Koruma Olgusunun Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2019.

 

2020

Şimşek C., “2018 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 41.4, Ankara, 2020, 579-610.

Şimşek C.,“Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları- Reliefs from Apollo Altar in Laodikeia”, Pamukkale Tıp Dergisi/Pamukkale Medical Journal, doi:https://doi.org/patd.793692, Denizli, 2020, s.843-854.

Şimşek C. – Yener Ş., “Laodikeia’da bulunan Kurşun Mühür Baskıları Işığında Erken Bizans Dönemi Kurşun Mühür Baskı Teknikleri”, 35. Arkeometri Sonuçları Toplantısı , Ankara 2020, 663-672.

2021

Şimşek C., Laodikeia Kilisesi Sondaj Buluntuları Hellenistik Dönem Seramiği, Laodikeia Çalışmaları 6, İstanbul, 2021.

Şimşek C. - Sezgin M.A., "Denizli Bölgesinde Yapılan Kazı ve Yüzey Araştırmaları", Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası (Ed. Y. Beyazıt), Ankara, 2021, 205-229.

2022

Şimşek C., “2019 Yılı Laodikeia Çalışmaları”, 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, Cilt 1, e-ISBN: 978-975-17-5051-8 (Takım), 978-975-17-5052-5 (1. Cilt), Ankara, 2022, 391-412.

Şimşek C. -  Yener B., Yasemin İnceelgil, "Laodikeia Asopos (Gümüşçay) Köprüsü", Höyük Dergisi, Sayı 10, Ankara, 2022, 97-128.

Guizzi F. - Nocita M., Laodikeia (Laodicea on the Lycus) Greek and Latin Inscriptions Found in the Excavation 2003-2021, Laodikeia Çalışmaları 7(Ed. C. Şimşek), İstanbul, 2022.

2023

Şimşek C., “Laodikeia Batı Tiyatrosu Çalışmaları”, 42. Kazı Sonuçları Toplantısı (23-27 Mayıs 2022), Cilt 1, Ankara, 2023, 493-512.

Şimşek C., “Laodikeia’dan Değirmen Taşları-Millstones from Laodikeia”, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yazıları, Laodikeia Çalışmaları Ek Yayın Dizisi/Supplementary Series 2 (Ed. C. Şimşek), İstanbul, 2023.

Şimşek C. - Sezgin M.A., “Laodikeia Septimiues Severus Nymphaeumu’ndan Athena Heykeli-Statue of Athena from the Septimius Severus Nymphaeum of Laodikeia”, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yazıları, Laodikeia Çalışmaları Ek Yayın Dizisi/Supplementary Series 2 (Ed. C. Şimşek), İstanbul, 2023.