• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları

 

 2004 yılı kazı çalışmalarında antik kentte Erken Bizans Dönemi’nde yoğun tahribat olması nedeniyle ağırlıklı olarak mermer eserler üzerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonunda Septimius Severus Çeşmesi içinde iki parça halinde bulunan Medusa, Pan ve keçi kabartmalı tavan kaseti yapıştırılmıştır. Nymphaeum’un doğu duvarı önünde kaldırım üzerinde bulunan ikinci aslan heykeline ait bulunan parçalar birleştirilmiştir. Nymphaeum’un havuzu içinde 2003 yılı kazı çalışmalarında bulunan ve 2004 yılında da bazı küçük parçaları ele geçen dikdörtgen Eros ve girland çelenkli panoların restorasyonları yapılmıştır. Yine Nymphaeum havuzu önünde bulunan 2.20 m. çapındaki omphalos’un kırık parçaları restore edilmiştir. Tapınak A’nın naos’u içinde üç parça halinde bulunan 2.82 m. uzunluğunda çelenk içinde iki tondo büst ve Griphonların betimlendiği Latince yazıtlı adak sütunu restore edilerek birleştirilmiştir.

      Tapınak A’nın batı podyumunda bulunan mermer kaplama parçası ile diğer daha küçük olan üç adet kaplama parçası da restore edilmiştir. Kazı çalışmalarında ele geçen, sikke, yüzük gibi metal buluntuların da kimyasal ve mekanik temizlikleri yapılmıştır.

      Septimius Severus Çeşmesi’nin ana cadde tarafında yer alan üç basamaklı podyumun eksik olan basamakları ölçüleri alınarak kestirilen yeni traverten bloklarla tamamlanmıştır. Bu sayede çay taşı + kireç harç havuz duvarının da tahribatı önlenmiştir. Ayrıca Tapınak A’da geriye kalabilen iki postamenti koymak için stylobat ölçüleri alınarak kestirilen traverten bloklar, tespit edilen yerlerine koyulmuştur.