• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Prehistorik Batı Nekropolü ve Kandilkırı Yerleşmesi


     
Kentin batısında yer alan ve Laodikeia’nın erken dönem prehistorik yerleşimine ait (MÖ 5500) kanıtların bulunduğu Kandilkırı Yerleşmesi’nde daha önceki çalışmalarda bir bölümü açığa çıkartılan ve ele geçirilen buluntularla Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen yerleşmenin mimari kalıntıları açığa çıkartılarak yerleşim şeması hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Kandilkırında ortaya çıkartılan Eski Tunç Çağına (MÖ 3000-2500) ait mimari yerleşme Batı Anadolu’da ortaya çıkartılan mimari kalıntılara ait yerleşim verileri olarak ilkleri göstermesi bakımından önemlidir. Oval bir yada iki bölüntüden oluşan bu yerleşimler Lykos (Çürüksu) Vadisinde ortaya çıkartılan en erken arkeolojik buluntulardır. 2019 yılında da alanda çalışmalar sürdürülecektir.