• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora

 

    2011 yılında ilk kez kazılarına başlanan ve “Kutsal Alan” olarak adlandırılan alanın 2012 yılında yer radarı çalışmaları ve arkeolojik veriler ışığında içinde tapınakları olan dini işlevleri bir agora olduğu anlaşılmış olup bu nedenle alanın adı “Kuzey (Kutsal) Agora” olarak adı değiştirilmiştir.

    2011 yılında yapılan kazı çalışmalarında Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik ile portik önündeki kanalizasyon sisteminin bir kısmının açığa çıkartıldığı 20x100 m. boyutlarındaki alan; portiğe ait mimari elemanların tespit edilebilmesi için 2012 yılındaportik önünde 10 m. genişletilerek (batı yönünde) 30x100 m. boyutlarına getirilmiştir. Burada yüksekliği yer yer yaklaşık 4.00 m.yi bulan dolgu toprak söz konusudur ve kesitte tabakalaşma izleri açıkça görülebilmektedir. Dolgu toprak üzerine düşmüş olan mimari mermer bloklar, düştükleri yerlerden kaldırılarak, bazı yerlerde yer yer 2.00 m. yüksekliği bulan alttaki dolgu toprak stylobat seviyesine kadar kademeli olarak kazılmış, dolgu toprağın tamamı elenmiş ve içinde bulunan kültür malzemesi ayrılmıştır.

    Söz konusu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucu; Kuzey (Kutsal) Agora olarak adlandırdığımız bu alanda, geçen yıl açığa çıkartılan portikten sonra; portik önünde ve portiğe paralel olarak uzanan bir havuz bulunmuş vebu “Doğu Portik Havuzu” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Kuzey (Kutsal) Agora DoğuPortik ile Havuz arasındaki kanalizasyon sisteminde, portikte ve portik arka duvarı önünde kazı çalışmaları yapılmıştır.

    Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik önünde, portiğe paralel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan havuzun 104.00 m.uzunluğundaki kısmı açığa çıkartılmıştır. İçten içe 5.20 m. genişliğindeki uzun dikdörtgen havuzu, kuzey uçta apsis oluşturarak sonlanmıştır.Havuzun 71. metresinde batı duvarı ile doğu duvarı arasında olasılıkla havuz su ile doluyken köprü görevi gören bir platform yer alır. Havuzun doğu duvarı önünde; monoblok sert travertenden oyulmuş dikdörtgen şeklinde küçük bir tekne havuz bulunmuştur.
2012 yılı kazı çalışmalarında; Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik önünde bulunan kanalizasyon sisteminde kazı çalışması yapılmıştır. Portik ile kuzey-güney doğrultusunda uzanan büyük havuz arasında yer alan ve krepidomaya paralel kanalizasyon sisteminin kapak taşları tamamen açığa çıkartılmıştır. Kanalizasyonun mevcut durumu fotoğraf çekimleri ve ölçekli çizim çalışmaları ile belgelendikten sonra; kapak taşları sırayla tek tek kaldırılarak içinde temizlik çalışması yapılmıştır. Kanalizasyon içindeki dolgu toprağın tamamı elenerek; içerisindeki kültür malzemesi ayrılmıştır.

    Kanalizasyon sisteminin; açılı olarak krepidomaya paralel uzanan, kuzeyden ve güneyden gelen iki kanal ile Büyük Havuzun doğu önünden portiğe dik gelen kanal birleşerek portik altından geçip doğuda yer alan sisteme bağlanmıştır. Bütünlük oluşturacak şekilde, krepidomaya paralel uzanan iki kanalın toplam 86.70 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkartılmıştır. Avluda oluşan yağmur suları ve büyük havuzun sularını aktaran kanalizasyon sistemi, krepidoma altına bağlanan kavsak noktasına kadar kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye derinleşerek gelir. Portik krepidoması altından geçen kanalın uzunluğu 1.20 m.lik kısmı dışarıda olmak üzere, portik önü ile birlikte toplam 17.50 m.dir ve portik arka duvarına kadar uzanmaktadır. Kanalın, portik altında içten içe genişliği 53 cm., yüksekliği ortalama 1.40 m.dir. Portik arka duvarındaki kanal açıklığı 57x88 cm. boyutlarındadır ve iki yan kenarında yer alan kapağın oturduğu bölümler ile üstteki taşın ön yüzünde, ortada yer alan yuva içerisindeki kurşun ve demir dübel kalıntısı, açıklığın bir kapak (travertenden yapılan?) ile kapatıldığını göstermektedir.

    57.70 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılan ortalama 1.30 m. kalınlığındaki Doğu Portik arka duvarı; büyük boyutlu traverten bloklar kullanılarak inşa edilmiş ve atkılı çift sıra duvar örgüsüne sahiptir.2012 yılında mimari restorasyon çalışmaları kapsamında anastylosis esas olmak üzere bir bölümü restore edilerek kısmen ayağa kaldırılan duvarın doğuya bakan dış yüzü önünde kazı çalışması yapılmıştır. Duvarda yer alan ve Laodikeia Kilisesi kuzey sokakla aynı akstaki kapı açıklığını kapatan traverten duvar blokları kaldırılmış ve kapı önünde kazı çalışması yapılmıştır. Kapı açıklığının genişliği 3.80 m., eşiğin genişliği ise 2.70 m.dir.