• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Traian Nymphaeumu Meydanı Batı Cadde

      
Traian Nymphaeumu Meydanı’nın kuzey sınırında, İmparatora adanan Traian Nymphaeumu’nun güneybatı köşesinden başlayan ve batı akslarla Batı Agorası ile Efes Caddesi’ne ana bağlantıyı sağlayan bir cadde yer almakta olup bu caddeye Traian Nymphaeumu Meydanı Batı Caddesi adı verilmiştir. 2015 yılında kazı çalışmalarına başlanan Traian Nymphaeumu Meydanı Batı Cadde’ye, 2017 yılında kalındığı yerden itibaren devam edilmiştir.Çapraz olarak bağlanan Batı Cadde’nin tespiti, Hippodamik planlı kentte bir ana caddenin sonunda ortaya çıkartılan meydan ve bu meydana çapraz bağlantıları sağlayan planlama sistemi kent planlaması açısından Laodikeia’da ilk kez tespit edilmiştir. Batı Caddesi Batı Hamamı, Batı Agorası ve Efes Caddesi gibi önemli akslara bağlantıyı sağlaması bakımından dikkat çekicidir.

2015 yılı çalışmalarında bu caddenin Traian Nympaheumu Meydanı’na açılan güneydoğu ucunun 2.5 m’lik bölümü kazılmış olup çalışmalarda ikinci kullanım evresine ait taban döşemesine ulaşılmıştır.  2017 yılında ise bu alanda çalışmalara tekrar başlanılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında caddenin Portikler ile toplam genişliğinin 12.7 m olduğu görülmüş ve 2015 yılında yapılan çalışmayla birlikte kuzeybatı güneydoğu yönlü uzanan caddenin 12.5 m’lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Batı Caddesi’nin genişliği 5.70-6 m değişmekte olup ortada kanalizasyon sistemine ait çeşitli ölçülerde traverten döşeme blokları görülmektedir. Cadde’nin Traian Meydanı girişinde 1.60 m’lik bölümde geç dönemde (MS 4.-5. yy) geçirmiş olduğu tamiratlar sonucu orijinal taban bloklarının üzerini bir sıra mermer devşirme bloklar ile kaplanarak oluşturulan ikinci kat tabanının, Batı Cadde’nin devamında kesildiği ya da daha sonrasında sökülerek taşındığı anlaşılmıştır. Bu bölümdeki traverten kanal döşemelerinin MS 494 depreminin etkisiyle çöküntüye uğradığı ve batıya doğru eğimli bir şekilde devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca depremlerin etkisiyle portiklere ait taşıyıcı mimari elemanların kuzey yöne doğru cadde üzerine yıkıldığı görülmüştür.

Kuzey ve güney tarafında portik sistemi uygulanan caddenin gerisinde dükkân sıraları yer almaktadır. Batı Caddesi, Kuzey ve Güney Portiği’nin arka duvarını oluşturan ve caddeye açılan mekanlara ait duvarlar, düzgün kesilmiş traverten bloklar ve çay taşları ile örülmüştür. Güney’de cadde’ye açılan mekân girişine ait kapının iki yanında portik arka duvarına bitişik halde yerleştirilmiş, gelen kişilerin ya da dükkân sahiplerinin oturması için yapılmış sekiler yer almaktadır. Kuzey portikte ise caddeye açılan üç mekânın giriş kapısı görülmektedir. Doğudan batıya doğru kapı girişlerinden en doğudaki geç kullanımda Traian Nymphaeumu Su Dağıtım Terminaline girişi sağlayan bir geçişe aittir.

Cadde ve portiklerde taban seviyesine ulaşıldığında Güney Portik tabanının mozaik Kuzey Portik tabanının ise opus sectile döşeme ile kaplandığı, ancak bunların neredeyse tamamına yakınının tahrip olduğu tespit edilmiştir. 
Batı Cadde’nin Kuzey Portiği’nin doğu ucunda, orijinalde Traian Nymphaeumu’na ait bir toichobat bloğunun kullanılarak küçük bir çeşme yapıldığı anlaşılmıştır.