• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

     2018 yılı Laodikeia Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 02 Ocak–28 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. 2018 yılında Prehistorik Batı Nekropolü ve Kandilkırı Yerleşmesi, Kuzey (Kutsal) Agora Portiklerinde (Güney ve Batı Portik), Merkez Propylon’da, Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik Kuzey Ucundaki Mozaikli Kilise, Batı Tiyatrosu, Laodikeia Kilisesi, Kiliseli Peristylli Ev, Traian Nymphaeumu ve Atriumlu Yönetici Binası’nda çalışılmıştır. 
     Kazı alanlarında açığa çıkarılan yapılar ve mimari blokların taş plan çizimleri yapılarak AutoCad, 3D Studio Max, Sketchup programları yardımı ile bilgisayar ortamında plan, rölöve, restitüsyon önerileri ve restorasyon projeleri hazırlanmakta; yayın ve proje sunumlarına hazır hale getirilmektedir. Ayrıca yayın çalışmaları kapsamında; kazısı tamamlanmış sektörlerden ele geçirilen buluntu ve seramiklerin yayın hazırlıkları da sürdürülmektedir. Seramik eserlerin çizim çalışmaları FreehandMx programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu eserlerin Laodikeia Kazısı için hazırlanmış olan ArkData yazılım programına veri girişi işlemlerine devam edilmektedir. Aynı zamanda Laodikeia Koruma ve Onarım Laboratuarı’nda küçük eserlerin restorasyonu, katalog çalışmaları sürdürülmüştür.
     Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da Denizli Büyükşehir Belediyesi, SICPA Firması ve Kazı Başkanlığımız tarafından kazı deposu, kazı evi ve kazı alanları başta olmak üzere ot ve bitki temizliği yapılmıştır.