• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

     2015 yılı Laodikeia Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 03 Ocak-29 Aralık tarihleri arasında yapılmıştır. 2015 yılında Stadyum Caddesi, İmparator Traian Çeşmesi, Traian Çeşmesi Meydanı, Atriumlu Yönetici Binası, Merkezi Propylon, Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik, Kiliseli Peristylli Ev, Merkezi Agora Anı Sütunu, Septimus Severus Nymphaeumu ve Laodikeia Kilisesi’nde çalışılmıştır.
     Kazı alanlarında açığa çıkarılan yapılar ve mimari blokların taş plan çizimleri yapılarak AutoCad, 3D Studio Max, Sketchup programları yardımı ile bilgisayar ortamında plan, rölöve, restitüsyon önerileri ve restorasyon projeleri hazırlanmakta; yayın ve proje sunumlarına hazır hale getirilmektedir. Ayrıca yayın çalışmaları kapsamında; kazısı tamamlanmış sektörlerden ele geçirilen buluntu ve seramiklerin yayın hazırlıkları da sürdürülmektedir. Seramik eserlerin çizim çalışmaları FreehandMx programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu eserlerin Laodikeia Kazısı için hazırlanmış olan ArkData yazılım programına veri girişi işlemlerine devam edilmektedir. Aynı zamanda Laodikeia Koruma ve Onarım Laboratuarı’nda küçük eserlerin restorasyonu, katalog çalışmaları sürdürülmüştür.
     Her yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan önce, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından antik kentin tamamını kapsar şekilde, kazı alanları, gezi güzergahları, kent yapıları, kazı evi deposu ile binaların etrafında yangın tehlikesine karşı ot ve bitki temizliği yapılmıştır. 2015 yılında antik kentin içerisindeki kültür ağaçları, bilgilendirme levhaları tekrar revize edilerek düzenlenmiş olup gezi güzergahları için yönlendirme levhaları yapılarak yerlerine yerleştirilmiştir.