• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Atriumlu Yönetici Binası

     Meydanın güney bitişiğinde Geç Antik Çağ’da yapılan düzenlemelerle 17.14x20.54 m ebadında olan ve dört köşesinde postamentli kaidelerin yer aldığı İon düzeninde sütunların bulunduğu atriumlu (iç avlulu) bir mekan yapılmıştır. Bu mekanın ortasında içten içe ölçüleri 7.06x9.46 m olan bir havuz yer alır.  Havuz ile dört köşede yer alan sütunlar arasındaki dolaşım alanı tamamen mozaiklerle süslenmiştir. Bu da yapının yönetimsel bir bina olduğunu göstermektedir. Ayrıca atrium mozaikli koridor içinde ortaya çıkartılan yazıtlı heykel kaidesinin ve heykelin Laodikeia Valisi Flavius Constantius’a ait olması, mekanın yönetim binası olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan meydanın iki yanında ve güneyinde olmak üzere üç tarafında yönetim odaları bulunur. Meydanın yönetim binasına yakın olan doğu ve batı taraflarında memur büroları yer almaktadır. Atriumlu mekan ile meydanı birbirinden ayıran doğu-batı yönlü 3.90 m. genişliğinde bir ara yol yer alır. Stadyum Caddesi kazı çalışmaları özellikle MS: 7. Yy.dan itibaren yolun, çeşmenin, meydanın ve güney yönde yer alan atriumlu mekanın sürekli olarak tahrip edilerek taş ocağı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Alanın son yoğun kullanımı MS. 4-5. Yy.dır. bundan sonra MS. 494 yılı depremi arkasından yol üzerine düzensiz yerleşim mekanlarının yapıldığı ve şehrin sistemli planının ortadan kaldırıldığı tespit edilmiştir. Alandaki yoğun tahribatlar ise 2002 yılına kadar devam etmiştir.