• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kiliseli Peristylli Ev

     Kent planı içerisinde Kuzey Tiyatrosu’na ulaşan Tapınak A Doğu Sokağı (TDS)’nın batısında, Kuzey Tiyatrosu’nun güneyinde konumlanan Kiliseli Peristylli Ev’in daha önceki yıllarda bir bölümü kazılan ve tamamının ortaya çıkartılmasına yönelik olarak diğer mekânlarının da açığa çıkartılarak, peristylli avlunun batı ve güneyindeki mekanlar arasındaki bağlantı ve geçişler ile güney sınırını tespit etmek, yapının kullanım evrelerini ve düzenlemeleri belirleyerek, restorasyon-konservasyon çalışmalarına uygun hale getirmek amacıyla kazı çalışmalarına başlanmış olup etrafı sütunlu avlunun batısındaki mekânlar tamamen açığa çıkartılmış. Söz konusu kazı çalışmalarında Kiliseli Peristylli Ev’e ait 11 mekân ile apsisli batı salon ve küçük iç avlu (atrium) tamamen ortaya çıkartılmıştır.  Kiliseli Peristylli Ev; doğu ve batısında iki apsisli salon, bir Peristylli avlu, bir küçük avlu (atrium), tuvalet (latrina), hamam, yaşam odaları ve Kuzey Tiyatro’nun çevre duvarına açılan dükkânları ile kentin ana merkezine inşa edilmiş oldukça büyük bir yapı kompleksidir.
    Kiliseli Peristylli Ev’de restorasyon-konservasyon çalışmalarında öncelikle sütunlu avlu (peristyl) bölümün taban döşemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda peristyl tabanını oluşturan traverten döşemelerin kırık olanları birleştirilerek yapıştırılmış, eksik kısımları ise pantograf tekniği ile tamamlanmıştır. Peristylli avlunun, kazı çalışmaları sonrası koruma amaçlı geçici olarak kapatılan bölümleri açılarak opus-sectile geometrik mermer döşemlerin yapıştırma ve sağlamlaştırmaları, eksik kısımların özgün taş ile tamamlanması çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar 2019 yılında da devam edecektir.
    Kiliseli Peristylli Ev, Laodikeia’da bir Roma Dönemi evinin nasıl olduğunu, günlük yaşayışta hangi mekanların kullanıldığını, kentin Hıristiyanlaşmasına paralel ilk inanaların gizlice evin salonlarından birinin nasıl kullanıldığını anlamamız bakımından önemli bir sivil yapıdır. Ayrıca yapılan kazılar kentte yaşanan deprem izlerinin varlığını da ortaya koyması bakımından önemlidir. 2019 yılında evde yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanması arkasından, ev ziyarete açılabilecektir.