• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Tapınak A ve Avlusu

    Tapınak A Avlusunda yer alan kanalizasyon sistemlerinden merkezde yer alan ve Tapınak A tonozlu alt odanın taban nemini drene eden kanalın güney uçta 6 metrelik bölümü 150x60 cm. ölçülerinde hazırlanan kırılmaz cam kapaklar ile kapatılmıştır. Ayrıca güneybatı köşeye ait üzerinde antitetik Denizli Horozu figürleri bulunan konsollu geison-sima bloğunda temizlik çalışmaları yapılmış, bu blok gelen ziyaretçilerin horoz figürlerini daha kolay izleyebilmesi için halihazırda yerinde bulunan postament kaideler üzerine iki adet başlık ve arşitrav bloğu konularak yükseltilmiştir. Tapınak A güneybatı köşede yükselen bu grup altına bakışım kurallarına uygun bir biçimde 120x40 cm. ölçülerinde bir ayna yerleştirilmiş, bu ayna vasıtasıyla horoz figürlerine daha kolay bir görüş açısı kazandırılmıştır. Ayrıca Tapınak A avlusunun genelinde mermer taban döşemesinin tahrip olması sebebiyle açıkta bulunan toprak zemin zaman içerisinde nemlenme ve yosunlaşma yapmaktadır bunun engellenmesi amacıyla Tapınak A avlusunun tabanının tamamı kum-puzolan (volkanik tüf) karışımı malzeme ile örtülmüştür.