• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

2017 yılı Laodikeia Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 02 Ocak–29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 2017 yılında Prehistorik Batı Nekropolü ve Kandilkırı Yerleşmesi, Traian Nymphaeumu, Traian Nymphaeumu Meydanı ve etrafında (Batı Cadde, Doğu Sokak, Doğu Mekan), Kuzey Nekropolü M1, M2, M3 Mezarlarında (Kurtarma Kazısı), Kuzey (Kutsal) Agora Portiklerinde (Güney ve Batı Portik), Merkez Propylon’da,  Laodikeia Kilisesi, Kiliseli Peristylli Ev, Stadyum Caddesi, Doğu Bizans Kapısı Kuzey Kule ve Traian Nymphaeumu Meydanı-Atriumlu Yönetici Binası’nda çalışılmıştır. 

Kazı alanlarında açığa çıkarılan yapılar ve mimari blokların taş plan çizimleri yapılarak AutoCad, 3D Studio Max, Sketchup programları yardımı ile bilgisayar ortamında plan, rölöve, restitüsyon önerileri ve restorasyon projeleri hazırlanmakta; yayın ve proje sunumlarına hazır hale getirilmektedir. Ayrıca yayın çalışmaları kapsamında; kazısı tamamlanmış sektörlerden ele geçirilen buluntu ve seramiklerin yayın hazırlıkları da sürdürülmektedir. Seramik eserlerin çizim çalışmaları FreehandMx programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu eserlerin Laodikeia Kazısı için hazırlanmış olan ArkData yazılım programına veri girişi işlemlerine devam edilmektedir. Aynı zamanda Laodikeia Koruma ve Onarım Laboratuarı’nda küçük eserlerin restorasyonu, katalog çalışmaları sürdürülmüştür.


Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kazı Başkanlığımız tarafından kazı deposu, kazı evi ve kazı alanları başta olmak üzere ot ve bitki temizliği yapılmıştır.