• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Caracalla Nymphaeumu

  Suriye Caddesi ile güneye devam eden Stadyum Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan iki cepheli anıtsal çeşmede kazı çalışmaları; 1961-1963 yılları arasında Kanada Québec Laval Üniversitesi adına, Fransız arkeologlar tarafından yapılmıştır. Dört onarım evresi geçiren yapı en son M.S. 5. yy.da onarım görmüştür. Fransız arkeologların yaptıkları çalışma sonrası çeşmeye ait olan mermer geison, arşitrav, kaide, postament, parapet, sütun gibi mimari bloklar, Suriye Caddesi’nin batı, Stadyum Caddesi’nin ise kuzey ucuna bulunduğu şekli ile bırakılmıştır. Ayrıca bu bloklar ve cadde üzerinde de sürekli yapılan kaçak kazılar sonunda yapıda tahribatlar söz konusudur.   2013 yılında Caracalla Nymphaeumu’nda anastylosis esas koruma, ayağa kaldırma ve bloklarda düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmayla ilerde yapılması planlanan restorasyonların ön hazırlığı ile cadde bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda demo çalışmalarına başlanılabilmesi için öncelikli olarak cadde tabanı üzerindeki mimari blokların fotoğraflama ve çizim çalışmaları yapılmıştır. Mevcut mimari bloklar kendi içerisinde tipoloji ve kronolojiye göre ayrıştırılarak tasnif alanına taşınmıştır. Ardından ayağa kaldırmaya uygun kırık ancak tümlenebilecek olan bloklar belirlenip epoksi kullanılarak birleştirilmiş ve restorasyon için gerekli olan ön çalışmalar tamamlanmıştır. Cadde tabanına düşen bloklar nedeniyle döşeme taşlarında oluşan kırıklarda tümleme çalışmaları yapılarak yerlerine yerleştirilmiştir. Bu çalışmalarda kapaklarının oturduğu duvarların gerekli görülen kısımlarında, traverten+çaytaşı ve kireçli harç yardımıyla güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.   Ayrıca Caracalla Nymphaeumu’nun Suriye Caddesi güney portiği üzerindeki çeşme nişinin içi temizlenerek, niş tabanında oluşan tahribatta gerekli sağlamlaştırmalar ile Stadyum Caddesi üzerindeki nişe ait duvarlarda anastylosis esas ayağa kaldırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.   2013 yılında Caracalla Nymphaeumu’nda yapılan çalışmalarla kentte gezi güzergâhındaki Suriye ve Stadyum Caddeleri üzerindeki bloklar kaldırılarak cadde bütünlüğü sağlanmıştır.


 laodikeia laodikeia laodikeia