• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Güney Roma Villası

Mozaikli Güney Roma Villası Kazısı

        Mozaikli Güney Villası, Laodikeia antik kentinin güneybatısından geçen TCDDY hattının yaklaşık 30m kuzeyinde yer alır. Güney Villası antik kentin ana merkezinin hemen güney dışında, Asopos’un (Gümüşçay-Goncalı Deresi) suladığı verimli tarım arazisine hâkim bir konumdadır. 2006 yılı kazı çalışmalarında villanın yaklaşık olarak 674m2’lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Uzun yıllar tarlanın traktörle sürülmesi ve tesviye edilmesi nedeniyle, villanın yer yer 40-60cm duvarları kalabilmiştir. Ayrıca mozaiklerin de yarıya yakını tarımsal sebeplerle tahrip olmuştur. Bununla ilgili olarak mozaikler üzerinde yer yer sökülme ve pulluk izi tahribatları da izlenebilmektedir. 2006 yılı kazılarında; dikdörtgen şeklindeki büyük taban mozaikli kısım (atrium-iç avlu), onun ilerisindeki apsisli mekân, büyük taban mozaikli mekânın sağında beş, solunda ise iki oda olmak üzere toplamda 9 mekân açığa çıkarılmıştır. Bunlardan büyük taban mozaikli kısım (atrium-iç avlu) dışında, güneydoğuda yer alan odanın tabanında da mozaikler bulunmuştur. Çalışmalar sonucunda toplam 9 mekânın kullanım amaçları ile ilgili olarak elimizde bazı ipuçları vardır, ancak 2007 yılında bu alanda gerçekleştirilecek kazı çalışmalarıyla odaların ya da mekânların işlevlerine yönelik daha net bilgilere ulaşılabilecektir. Kazılar sonunda ele geçen sikkeler, mozaikler ve diğer buluntular villanın Geç Roma Dönemi’nde kullanım gördüğünü ortaya koymuştur.